Per un joc lliure d’estereotips

Volem compartir amb vosaltres un experiment que va fer la cadena BBC sobre els estereotips de gènere i les joguines: [enllaç al vídeo]

Perquè creiem que és necessari revisar els nostres estereotips i reflexionar amb els infants per aprendre a ser més crítics davant la publicitat i la societat de consum, volem recordar abans d’aquestes festes que les joguines no tenen gènere.

Davant l’agressivitat publicitària, les famílies hem de saber llegir els diferents missatges i ajudar els infants en aquesta lectura crítica. Cal poder oferir alternatives a les joguines anunciades per tal que sàpiguen que no només existeixen les joguines que surten a la televisió o als catàlegs dels grans magatzems.

No hi ha joguines de nens i joguines de nenes, ni tampoc la imaginació natural dels infants discrimina per gènere. Per aquest motiu, us animem a educar els vostres infants en un joc lliure de rols i estereotips, amb un consum ètic i responsable, i en un entorn de no discriminació. Donar l’oportunitat de jugar lliurement, sense imposar rols a través del joc, és imprescindible per construir un camí d’igualtat real.

Us enllacem el nostre vídeo “Les joguines no tenen preferències de gènere”: [enllaç al vídeo]

Algunes propostes

  • En escollir una joguina, preguntem-nos quins valors, actituds i rols fomenta.
  • Sent conscients que algunes joguines fomenten valors sexistes, racistes i violents, triem aquelles que fomentin la igualtat, la cultura de la pau i la cooperació.
  • Afavorim que els infants puguin jugar a allò que vulguin, independentment del seu sexe, desenvolupant les seves capacitats i aptituds al marge dels estereotips.
  • Regalem joguines diverses que afavoreixin un desenvolupament més complet: que fomentin l’esport sense violència, la cura dels altres sense rols de gènere, l’autonomia personal, la relació amb els altres i valors com la cooperació, l’empatia i el respecte.

Gaudiu de les festes sense estereotips de gènere i jugueu per ser lliures!