Resum de l’assemblea ordinària de l’AFA de 31 de gener de 2024

El dia 31 de gener de 2024, es va celebrar l’assemblea ordinària anual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

ASSISTENTS

L’Assemblea es desenvolupa de forma presencial al gimnàs de l’escola.

Assisteixen 31 persones a l’Assemblea dels 465 alumnes i les seves famílies que formen la comunitat educativa de l’Escola Jungfrau.

 

APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR I MEMÒRIA

L’acta de l’assemblea del curs passat, celebrada el 2 de noviembre de 2022, i la memòria no presenta cap esmena ni comentari per part dels assistents.

 

ACTIVITAT DE L’AFA 

 

L’AFA, associació formada per familiars d’alumnes de l’escola, té com objectiu organitzar activitats i servir de canal de comunicació entre la comunitat educativa.

La contribució de l’AFA la podem trobar mitjançant la tramesa d’informació, aportació de diners, socialitzant llibres, organitzant extraescolars, casals, festes, tallers, etc.

S’organitza amb pares i mares voluntàries organitzats en grups de treball (comissions) o amb col·laboracions puntuals.

La Junta representa l’associació en la participació a les reunions del Consell Escolar, gestionant la política, economia i el seu propi funcionament, impulsant les comissions i la seva coordinació. 

També s’ocupa del manteniment de les relacions i cooperació amb entitats o federacions educatives, AFFAC i FAMPAS. Del seguiment, reunions i publicació d’actes de forma periòdica.

De mantenir l’esforç de col·laboració i inversió a l’escola a través del “Projecte Escola” d’acord amb les possibilitats de l’AFA i consensuat amb les necessitats del claustre. I d’acompanyar l’escola en la dinamització de les funcions dels delegats/des de les classes.

Les persones que col·laboren activament amb l’AFA s’organitzen en grups de treballs repartits en diferents comissions: comunicació, món educatiu (formació de pares i família-escola), esdeveniments (festes i Marató TV3), gènere i interseccionalitat, patis, socialització de llibres, casals, extraescolars i menjador. També hi ha dues entitats obertes a totes les famílies que són la Colla Gegantera i la Batumfrau. 

Comissió de Comunicació

 • Resum 22/23: 
  • Objectius específics
   • Fer crides concretes quan falti gent per alguna comissió.
   • Créixer en seguidors a totes les xarxes.
   • Donar a conèixer la feina de cada comissió a totes les famílies.
   • Conèixer més l’opinió de les famílies a través d’enquestes.
   • Sumar una persona per millorar el disseny dels missatges.
  • Objectius generals
   • Difondre de manera àgil i atractiva els missatges de l’AFA
   • Tenir cura de la correcció dels textos
   • Augmentar la participació de les famílies
 • Propostes 23/24: 
  • Créixer en seguidors a totes les xarxes.
  • Fer crides concretes quan falti gent per alguna comissió.
  • Donar a conèixer la feina de cada comissió a totes les famílies.
  • Conèixer més l’opinió de les famílies a través d’enquestes.
  • Sumar una persona per millorar el disseny dels missatges.

 

Comissió Món educatiu: formació de pares i família-escola

 • Resum 22/23:
  • Es va fer arribar el Pla de Formació a Famílies de l’Ajuntament per fer-ne difusió, i el 2 de març  es va organitzar a la nostra escola la xerrada: “Com podem acompanyar els nostres fills per passar a l’ESO”.
  • Sortida en família a l’Observatori de Tiana (ofert pel Grup d’Astronomia de Tiana). Es va proposar al març-abril de l’any passat i va tenir molt bona acollida.
 • Propostes 23/24: 
  • Presentació del Pla de Formació de Famílies de l’Ajuntament (podrem escollir 2 xerrades a cada centre) quan estigui disponible.
  • Taller per a famílies: “La nit de les sabates màgiques”. Conte/Taller que vol promoure una mirada inclusiva i acollidora sobre la diversitat funcional, que converteix la dificultat en oportunitat. Proposta que ja vé del curs passat.
  • Repetir la sortida familiar a l’Observatori de Tiana, ja que moltes famílies van quedar sense plaça.
  • Xerrada “Alimentació Saludable” coordinada amb infermeria dels CAP-BSA.

 

Comissió de Festes: Organitza les trobades entre famílies i alumnes durant el curs, fora de l’horari curricular

 • Resum 22/23:
  • Realització de les festes habituals: Festa de la castanyada, Festa de la Marató, Carnestoltes i Fi de curs.
  • Primera edició de la festa de primavera amb gran èxit de recaptació que permet per al pròxim curs 23/24 l’adquisició de la cuineta pel pati d’infantil.
  • Festa final de curs: per restricció d’aigua no es van poder fer activitats aigua i es va fer un sopar de germanor amb ball. 
 • Propostes 23/24:
  • Augmentar el nombre de famílies que hi participen per renovació.
  • Calendari de festes previstes:
   • Benvinguda als Picarols
   • Festa de la castanyada
   • Possible Mercat de Roba
   • Festa de carnestoltes
   • Festa de la primavera (abril aprox. Sant Jordi)
   • Festa de final de curs (intentar recuperar activitats aigua)

 

Comissió de Gènere i Interseccionalitat

 • Resum 22/23:
  • Treballar amb els aspectes on qualsevol classe de discriminació sigui visible fent propostes per intentar revertir-les, tant a l’escola com a tots els sectors involucrats en l’educació dels infants.
  • Enfortir la comunicació i coordinació de propostes de treball a l’escola amb la figura de referent de Gènere del Consell Escolar.
  • Comptar amb un pressupost inicial per desenvolupar les activitats proposades.
  • Implicar més famílies en el desenvolupament i les propostes de la Comissió. Recollir i donar suport a les iniciatives que ens fan arribar les famílies al voltant de la coeducació.
  • Treballar els punts de millora que es reflecteixen a l’enquesta final de curs.
  • Realitzar accions que puguin arribar de forma més directa a l’alumnat dels cursos més avançats.
 • Propostes 23/24:
  • Continuar treballant en totes les línies obertes el curs 22-23.

 

Comissió de patis

 • Resum 22/23:
 • Totes les actuacions han estat enfocades en la millora del pati d’infantil: 
  • Instal·lació de nou tobogan
  • Instal·lació de troncs d’equilibri (gràcies al pressupost extraordinari)
 • Propostes 23/24:
  • Pel que fa al pati de primària s’estudiaran les necessitats juntament amb la direcció i mestres de l’escola: rocòdrom, diversificació de l’activitat, etc.
  • Respecte al pati d’infantil se segueix amb el projecte de transformació i naturalització:
   • Aconseguir materials de cuina que potser poden aportar les famílies.
   • Adequar les calaixeres existents que són velles.
   • Construir una paret musical.
   • Delimitar un espai específic de sorral.
   • Continuar  treballant en aconseguir un manteniment adequat dels patis.
   • Donar continuitat a la festa de la primavera que va ser un èxit i així poder continuar fent coses a l’escola.

 

Comissió de socialització de llibres

 • Resum 22/23:
  • Continuació del projecte que promou la reutilització dels llibres de text.
  • Compra col·lectiva dels quadernets d’exercicis per tal d’abaratir el cost per a les famílies. 
  • Sol·licitud de la subvenció de l’Ajuntament.
 • Propostes 23/24
  • Mantenir la compra col·lectiva de quadernets i sol·licitar la subvenció.
  • Necessitat de relleu de l’Estel.

 

Comissió extraescolars

 • Resum 22/23:
  • Proposar, fer seguiment i avaluar el funcionament de les extraescolars.
  • Treballar amb altres comissions el contingut de les extraescolars.
 • Propostes 23/24:
  • Continuar proposant, fent seguiment i avaluant el funcionament de les extraescolars.
  • Aquest curs s’inicia l’extraescolar d’anglès amb l’empresa BKITH.

 

Comissió menjador

 • Resum 22/23:
  • Seguiment del funcionament del menjador.
  • Es recuperan totes les rutines d’abans de COVID: tastet famílies, higiene dental i barreges de grups del mateix curs.
  • Es renova la nevera amb la participació econòmica d’Ambit Escola.
  • Es disposa d’una vetlladora a l’hora del menjador.
 • Propostes 23/24:
  • Continuar el seguiment del funcionament del menjador.
  • Instal·lar ventiladors al menjador de l’escolar per pal·liar la calor.
  • Sol·licitar més vetlladores pel menjador.
  • Reclamar a l’Ajuntament el manteniment de les finestres del menjador.

 

Comissió casals

 • Resum 22/23:
  • Difusió i comunicació de l’oferta de casals.
 • Propostes 23/24:
  • Seguir fent difusió i comunicació de l’oferta de casals.
  • Millorar la oferta dels casals: activitats ofertades, etc.

 

Comissió d’inclusió

 • Resum 22/23:
  • Creació de la comissió d’inclusió  pels nens i nenes amb necessitats especials juntament amb les famílies que hi vulguin col·laborar. 
  • L’objectiu és treballar conjuntament amb altres escoles i sol·licitar ajudes a l’Ajuntament, al Departament d’Ensenyament, etc. a fi de donar visibilitat i cobrir les necessitats.
 • Propostes 23/24:
  • Continuar treballant en la línia  d’identificar necessitats i tramitar sol·licituds d’ajuts.

 

Colla Gegantera i Batumfrau

 • Resum 22/23:
  • Colla gegantera:
   • Renovació del vestuari de la colla.
   • Participació i creació de la plataforma de colles de gegants d’escoles de Badalona.
  • Propostes 23/24:
   • Creació de la Batumfrau.
   • Participació de la colla gegantera i la Batumfrau als esdeveniments de l’escola, Badalona, etc.

 

Projecte Escola

 • Resum 22/23:
  • A petició de l’equip directiu de l’escola s’han adquirit dins del projecte escola els següents equips informàtics per import de 6.969,31€
   • 8 portàtils ASUS
   • 8 Tablets Samsung
   • Fundes Samsung
   • Ampliació de garantia
   • Armari de càrrega de bateries
  • Propostes Curs 2023-2024:
   • La idea és seguir en aquesta línia el curs vinent consensuat amb la direcció de l’escola.

 

Pel que fa a la comissió d’Inclusió, una família proposa que la comissió vetlli per fer activitats de sensibilització i d’inclusió dels nens amb necessitats a les activitats.

 

La Comissió verda va quedar deserta. Una familia reclama que va enviar 3 e-mails i no van rebre resposta. Recordem que qualsevol necessitat es pot vehicular a través de les reunions mensuals que fa l’AFA. 

 

Es planteja com podem augmentar la participació de les famílies a les sessions de l’AFA. Es proposa:

 • fer enquesta per saber la disponibilitat de les famílies.
 • fer les sessions online: s’analitzarà la viabilitat.

 

ESTAT DE COMPTES

Es presenten els resultats econòmics 2022-2023.

L’any escolar comença el 01.09 fins el 31.08, i ha estat auditat per 1 auditor extern (Xavier Martínez). 

AFA:

*Total ingressos 142.684,91 € (quotes, impagats, festes, subvenció piscina…)

*Total despeses 145.137,62 € (sou, aportació escola, despeses bancàries, gestor, telefonia, FAPAC, FAMPAS, comissions, aportacions) 

*Resultat net -2.452,71 €. 

*Despeses projecte escola 6.969,31€. 

*Saldo 46.994,52 €, a data 31/8/23

 

APORTACIÓ ESCOLA:

*Total ingressos 100.180,14 € (aportació de l’AFA)

*Total despeses 108.641,02 € (material, transport, colònies, sortides…)

*Resultat net -8,460,88 €. 

*Saldo 22.805,92 €, a 31/8/22 (per fer front a bestretes de les cases de colònies, entrades museus, compra material…)

PRESSUPOST 2023-2024

*Total ingressos: 136.903,00 € 

*Total despeses: 153.264,70 € 

*Resultat net: -16.361,70 € 

*Projecte escola 4.200 € 

 

La junta de l’AFA informa que en aquest exercici 23-24 es produiran unes despeses judicials no esperades d’uns 7.000 euros com a conseqüència del robatori que es va produir fa uns anys a l’AFA.

 

PROPOSTA INCREMENT QUOTA AFA/ESCOLA

La distribució de la quota mensual actual és:

L’AFA proposa una pujada de la quota mensual de 24 a 26 euros donat que:

 • A nivell d’AFA:
  • Tenint en compte els ingressos i les despeses fixes, el marge anual per a noves iniciatives és molt limitat.
  • Hi ha marge d’activitat pels estalvis generats anys enrere.
  • La previsió pel curs 23/24 és un saldo net de -16.000 euros.
 • A nivell d’Escola:
  • L’escola transmet que és necessària una pujada donat l’augment del cost en transports, colònies, etc.
  • L’IPC acumulat des del 2018 és d’un 15%.
  • La última pujada aprovada en assemblea va ser el 2018.

 

Amb l’increment de la quota es vol mantenir la qualitat i quantitat de les sortides i colònies dels alumnes de l’escola i disposar de major import davant iniciatives o imprevistos que puguin sorgir.

Dues famílies proposen que s’estudïin diferents vies per aconseguir diners o alternatives de financiació com la sol·licitud de subvencions per patis, etc.

L’AFA anima a les famílies a col·laborar activament a l’AFA per poder fer els tràmits necessaris de sol·licitud de subvencions.

Una família proposa fer una quota extraordinària anual per cobrir el dèficit econòmic en comptes de pujada quota mensual. L’AFA considera que un augment de 2 euros mensuals, té menys impacte econòmic en les famílies que una única quota extraordinària.

 

VOTACIÓ

Vots: format presencial amb possibilitat de delegació de vot (acompanyament de la còpia del DNI del votant) durant l’assemblea.

Cada família associada té dret a dos vots i si ets família monoparental un vot val doble.

Resultat de la votació:

 • Aprovació resultat econòmic 22-23: aprovat per majoria amb 72 vots.
 • Aprovació pressupost 23-24: aprovat per majoria amb 72 vots.
 • Aprovació increment quota AFA/Escola de 24 a 26 euros mensuals: aprovat per 58 vots a favor i 14 en contra.
 • Aprovació proposta increment de quota: s’aprova la Proposta 3 (Assignació dels 2 euros a ingressos escola) amb 52 vots, per davant de la Proposta 2 (Assignació d’1.5  euros a ingressos escola i 0.5 euros a l’AFA)  amb 15 vots, 0 vots a la Proposta 1 (Assignació d’1 euro a ingressos de l’Escola i 1 euro a l’AFA) i 2 vots en blanc.
 • Aplicació a partir del proper mes de març: cap vot en contra, 10 vots en blanc, resta a favor.