Eleccions a Presidència i Tresoreria AFA

 

 

L’AFA cada any renova un càrrec de la Junta. Aquest any, de manera excecpcional, se’n renoven dos. La presidència que la composen President/a i Vicepresident/a, i la Tresoreria.

Haurem d’escollir entre les persones que es presenten, les quals han volgut que les conegueu  una mica abans de l’assemblea general, per anar pensant el sentit del vostre vot.

Recordeu que tenir una Junta és impresecindible per la supervivència de l’Associació i alhora, aquesta és bàsica per mantenir el funcionament de la nostra escola.

Us animem a tothom a participar de la vostra Assemblea.

Poder consultar les dues candidatures:

Juan Diego – Ely – Manel

Núria – Òscar – Bernat

Salutacions,