Resum de la reunió de l’AFA de novembre de 2019

El dia 12 de novembre, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

MARATÓ

Ja s’acosta una nova edició de la Marató, aquest any destinada a recollir fons per la investigació de les malalties minoritàries.

Es volen mantenir la realització de tallers, la rifa i el bar solidari per a la recaptació de diners.

Com es habitual, cal comunicar la necessitat de voluntaris per al muntatge i recollida de les activitats.

 

RECOLLIDA SIGNATURES

Es vol fer pressió per la manca de manteniment i reparació de les instal·lacions del centre, principalment, de la il·luminació del pati gran.

Les reclamacions han d’anar dirigides cap a l’Ajuntament i cal avaluar quins mecanismes/vies s’han d’utilitzar.

 

FAMÍLIA ESCOLA TALLERS i ACTIVITATS 19-20

Referent al taller d’higiene postural dirigit als alumnes de 3r, ja està assegurat. Només cal conèixer la data que fixa la direcció de l’escola.

L’activitat del Joventut de Badalona ha deixat d’aparèixer al web del club. La comissió es possarà en contacteamb el club per verificar que continua vigent i, en cas afirmatiu, es proposa fer-ho amb els alumnes de 6è.

La comissió segueix treballant per trobar eines perquè els alumnes tractin l’assetjament sexual a les aules.

 

MENJADOR

Presentació dels nous integrants de la comissió i introducció del nou curs.
L’empresa ÀMBIT es va adreçar a les famílies en una reunió, el passat mes d’octubre, i es van exposar les diferents problemàtiques o diferències existents amb l’empresa.

 

NOVA COMISSIÓ

Es vol treballar en una nova comissió que treballi l’equitat i la defensa de gènere. Hi ha diverses voluntàries en el projecte i encara s’han de definir les línies de treball.


Dissabte, 16 de novembre, es va fer una xerrada a Barcelona al voltant de la temàtica que vol treballar la nova comissió a la qual es va assistir. Ara, cal conèixer les diferents línies d’actuació que se’n poden extreure. 

 

DIVERSOS

Cal destacar la necessitat de buscar relleus en diverses comissions en què molts dels participants són mares d’alumnes de 6è (festes, formació de pares, marató, etc).

L’AFA vol treballar en diferents accions per a la transparència de l’associació (obrir el dia a dia de la seva gestió, reunions, etc.).

Cal implicar a totes les famílies i promoure la necessitat de col·laboració per part de tots en la mesura que a cadascú li sigui possible.

Es un bé de tots i per tots els nostres fills.

La reunió s’acaba a les 21:30