Dubtes dels pares: Què és l’EAP

L’EAP  és l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic. Un matí a la setmana ve una psicopedagoga de l’EAP a l’escola per atendre els casos amb necessitats educatives més greus, amb dictamen (fer valoracions, orientacions als docents, orientacions de cara a la secundària, entrevistes a les famílies…)