Resum de la reunió de l’AFA del mes de desembre de 2021

El dia 16 de desembre de 2021, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

 

APROVACIÓ ACTA OCTUBRE

Aprovació sense esmenes. 

Al novembre no es va fer la reunió mensual.

 

EXCEDENT TRESORERIA

Excedent de tresoreria de l’AFA per la resolució judicial de furt de fa uns anys.

Es vol treballar en les necessitats del centre via les comissions i establir un calendari de resolució per aquest curs escolar.

 

RESUM ASSEMBLEA

 • El passat 1/12/2021 es va realitzar l’assemblea anual de l’AFA.
 • Es van aprovar totes les propostes presentades.
 • Va haver-hi augment de participació degut a la pregunta del password .
 • Es convocarà sessió extraordinària de l’AFA per decidir com invertir els diners d’excedent: millores de pati infantil, nou tipi, …
 • Hi ha previst una reunió amb la regidoria d’Educació de l’Ajuntament per tractar l’estat del pati (carrer Vila  Vall-llebrera).
 • Dels 473 alumnes van assistir 39 persones.

 

NOVA SECRETÀRIA DE L’AFA

 • L’Alex Saldes deixa la secretaria i passar a ser-ho la Mireya Nieto.
 • Cada any hi ha un canvi de càrrec a la junta directiva. L’any que ve hi haurà renovació de presidència i tresoreria.

 

MÓN EDUCATIU: GESTIÓ ESPAIS DE l’ESCOLA, FORMACIONS DE L’AJUNTAMENT AL CENTRE

 • Reunió amb l’Ajuntament dels cursos de formació pel febrer o març de 2022, ofereixen als centres la possibilitat de realitzar dues formacions presencials per a famílies.
 • En cas de no es pugui fer presencialment, es podria fer de forma telemàtica. I valorar l’opció de fer-ho mixte si hi ha demanda i s’organitza des de l’escola.
 • De moment, degut a la situació COVID, no es permet l’accés de les famílies a l’escola jungfrau. Serà necessari realitzar la formació en un espai fora de l’escola.