Resum de la reunió de l’AFA del 20 de maig de 2019

El dia 20 de maig de 2019, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

BATUCADA: alguns pares/mares proposen crear un grup de batucada vinculat a la Jungfrau. Enviaran una enquesta per conèixer l’interès de les famílies de l’escola.

MENJADOR: es farà una enquesta de valoració. Els monitors estan cohesionats i el claustre els ha donat suport per gestionar els conflictes i les faltes de respecte que han sorgit.

CAMINS: es va fer una convocatòria per escollir un dibuix que representés el nostre camí escolar. De cara al curs vinent, es vol crear “el joc de les multes”, fer una diada reivindicativa i altres accions conjuntes amb la resta d’escoles. Es presentarà una instància a l’Ajuntament per demanar que tornin a posar la pilona que hi havia davant la porta de Martí Pujol, que es reguli el trànsit del carrer Rector a les 9 h i que posin un pas de vianants a Vila Vall-Llebrera amb Torrent de la Batllòria.

ALTRES:

Els pressupostos aprovats en l’assemblea ordinària tenien una errada a favor de l’AFA.

Tan aviat com sigui possible es penjarà al web informació sobre la festa de l’1 de juny.