Resum de la reunió de l’AFA d’octubre de 2021

El dia 14 d’octubre, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

Colla Gegantera

Es presenten i expliquen en quin punt està la colla.

Acaben de renovar la junta directiva i actualment la colla la formen quatre famílies (una de les quals no pertany a l’escola). Esperen que  després de l’escenari COVID recuperar les participacions  i actes per donar-se a conèixer. Parlen de trobar possibles sinergies amb altres comissions de l’AFA. 

La primera cosa que volen fer és muntar un vídeo amb antics participants a la colla on expliquen la història de la colla. Estan valorant elaborar algun marxandatge per poder vendre’l. Ara ja poden estar dins l’escola.

Tenen la idea de participar en actes municipal. Parlen de participar a la festa dels drets dels infants que organitza el Consell dels Infants. Sempre en funció de l’ajuda i recolzament que rebin.

Demanen com funciona el tema de l’assignació econòmica i la tresorera explica que tenen pendent de cobrar l’assignació econòmica de l’exercici 20-21 i que durant l’exercici 21-22 tindran també assignació econòmica. Amb l’assignació econòmica, volen arreglar gegants i renovar el vestuari de la colla.

La comissió de comunicació els diu que comptin amb ells pel suport de difusió de l’AFA tant per al vídeo que volen fer com per als actes als quals volen participar.

 

Comissió de la Marató

El tema d’aquest any és la salut mental, es vol intentar implicar-hi els infants de l’escola d’alguna manera. Tot i que aquest any tampoc es podrà fer dins l’escola.

Es va valorar l’opció de fer-ho al pati però es va descartar ja que a les dates on es fa la marató es fa fosc molt ràpidament i hi ha possibilitat que plogui o faci molt fred. Es farà una rifa com l’any passat. L’objectiu és aconseguir novament molts lots per tal de fer-ho atractiu per les famílies i aconseguir superar el resultat de l’any 2020. La Marató se celebra el 19 de desembre i per tant la rifa i les activitats es faran el 17 de desembre. 

 

Comissió de Patis

La comissió compta amb un número de voluntaris molt baix, tot i la seva importància pels alumnes de l’escola. Es vol fer una comunicació per motivar les famílies i mostrar els resultats d’aquesta comissió en anys anteriors.

Volen buscar finançament per poder invertir en el pati. S’han fet contactes amb l’Ajuntament (per parlar entre altres del projecte de Milanta), van respondre amb bones paraules però amb poca concreció. Estem pendents de resposta a una instància que vam fer.

Des de la comissió es vol també donar visibilitat a les peticions i demandes dels nens sobre el pati.

 

Consell Escolar

L’any passat havien de renovar els membres del consell escolar, però amb l’escenari COVID es van prorrogar d’ofici tots els membres. Aquest any s’han de renovar tres representants dels pares i mares, les eleccions són al mes de novembre.

 

Assemblea Ordinària de l’AFA

Està previst per l’1 de desembre  i s’ha de renovar el càrrec de secretari. Es farà difusió per whatsapp i xarxes per tal que surtin les candidatures.

 

Pressupostos de les comissions per a l’exercici 21-22

Festes: 1.500 €

Marató:   100 €

Gènere:   500 €

Món educatiu:   200 €

Patis: 1.000 €

Gegants:   500 €

 

Piscina

S’explica el seguit de gestions que s’han fet i els tempos en els quals s’ha hagut de treballar aquest curs. L’Ajuntament ha donat la informació final tan justa que ha deixat només tres dies entre tancar inscripcions i notificar-les. Això ha provocat inconvenients i queixes de les famílies. Es valoren altres maneres de repartir les places del curs vinent i entre tots decidim que l’actual és la més justa i fàcil de gestionar. 

La comissió d’extraescolars detalla que per futurs anys vol tenir mes informació del procés.