Resum de la reunió de l’AFA de Juny de 2023

El dia 14 de juny de 2023, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

 

COMISSIÓ DE MENJADOR

El passat 13 de juny, la Comissió de Menjador va fer la reunió de final de curs amb Àmbit Escola- menjador i la direcció de l’escola on es van tractar els següents temes:

 • Actualment es serveixen a diari a l’escola entre 250 i 285 menús, i els dies on es celebra la festa del menjador han arribat a servir 320 menús.
 • Àmbit valora positivament que els alumnes un cop al més puguin escollir el menú i es mantindrà pel curs vinent amb alguna adaptació. 
 • També de cara al curs vinent, I3, I4 i I5 continuaran dinant a les aules.
 • Aquest curs el menjador ha disposat d’una vetlladora que ha proporcionat el Departament d’Educació. L’assignació d’aquest recurs el fa en funció de la informació que el departament disposa de l’escola.
 • Degut al volum i diversitat d’empreses que participen a les extraescolars durant l’horari de menjador, abans d’iniciar el curs es convocarà una reunió amb escola, Comissió d’Extraescolars, Comissió de Menjador, Àmbit Escola-menjador i els professors d’extraescolars per tal de:
 • Recordar la normativa interna de l’escola durant l’horari de menjador.
 • Coordinar els horaris, espais, entrades i sortides durant l’horari de menjador del curs 23-24.
 • El curs 23-24 el preu del menú canvia a:
  • 6,91€ –  per usuaris de 3, 4 o 5 dies setmanals
  • 6,96€ – per usuaris de 2 dies setmanals
  • 7,01€ – per usuaris de 1 dia setmanal
  • 7,60€ – dia esporàdic

Mantenint 10% de descompte per a famílies nombroses, etc, que ho hagin acreditat.

 • Al curs 23-24, els informes que es fan arribar a les famílies usuàries de menjador passaran de ser trimestrals a semestrals.
 • Es proposa valorar la instal·lació de ventiladors de paret al menjador. La comissió presentarà pressupostos de cara a inici de curs d’adquisició i instal·lació de ventiladors segons la normativa existent.
 • Encara que Àmbit-menjador comunica tota la informació completa via e-mail, s’ha identificat de cara al curs vinent reforçar certes comunicacions via el grup de WhatsApp de les classes com, per exemple:
  • Funcionament de la jornada intensiva.
  • Verificació que les famílies reben la informació del menjador per correu mensualment (en especial a I3).
  • Funcionament del picnic en cas de sortides escolars de tot el dia.

 

COMISSIÓ DE FESTES

La Comissió de Festes necessita més pares i mares que col·laborin. Aquesta festa de final de curs s’està organitzant amb només 4 persones.  L’any que ve no es podran organitzar festes si no participa més gent a la comissió.

D’altra banda es necessita adquirir més cadires per properes festes. Es sol·licitaran pressupostos per veure la possibilitat d’adquirir-ne.

Fa anys es feia festa de benvinguda a I3 amb una xocolatada. Es voldria reprendre aquesta tradició però amb un altre format que no sigui xocolatada. Amb les idees i participació de més famílies es podria tornar a celebrar.

 

COMISSIÓ DE PATIS

La Comissió de Patis ha presentat la memòria del curs 22-23 amb les tasques realitzades i els objectius de cara al curs vinent que són:

 • Instal·lar la nova cuineta al pati d’infantil al setembre i condicionar-la amb un hort…
 • Omplir el pati amb sorra nova (demanar a l’Ajuntament a principi de curs)
 • Comprar i instal·lar una cistella de bàsquet al pati d’infantil, si s’escau.
 • Elaborar una paret musical pel pati d’infantil.
 • Continuar amb la naturalització del pati d’infantil (sorral, plantes…).
 • Repintar les línies que falten del pati de primària.
 • Treure el rocòdrom del pati de primària.
 • Canviar les motocicletes del pati d’infantil, són massa petites pels infants. Es pot fer una crida a les famílies perquè en portin aquelles que ja no en fan ús.

 

COMISSIÓ DE CASALS

La Comissió de Casals es va reunir amb Àmbit Escola i Micaquer per millorar els casals amb els següents acords:

 • Els casals de curta durada no tenen suficients nens per què es realitzin a la pròpia escola i, per tant, s’han deixat d’oferir. 
 • S’ha demanat a Àmbit que ofereixi el casal a l’escola amb la premisa que si no s’arriba a un mínim de nens es realitzarà a l’Artur Martorell però amb la possibilitat de que un monitor els porti des de la Jungfrau a l’Artur Martorell.
 • S’ha fet comparativa amb altres casals i s’ha identificat que altres casals fan 1 sortida setmanal de tot el dia amb un preu setmanal similar al de l’escola i Àmbit fa 2 dies de platja on només un d’ells és amb activitats d’aigua. De cara al curs que ve es plantejarà fer un dia d’excursió i un de platja.

D’altra banda, l’any passat l’Ajuntament de Badalona va proporcionar 1 vetlladora i mitja per casal d’estiu i aquest any no ho ofereix. Fa 2 anys va ser Àmbit qui va proporcionar la vetlladora. Micaquer ha confirmat la disponibilitat de 2 persones com a vetlladores. Resta pendent conèixer la disponibilitat d’Àmbit.

 

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS 

A l’extraescolar d’anglès amb l’empresa BeKith hi han hagut 100 sol·licituds. Han estat confirmades 85 inscripcions, resten 10 pendents de si accepten canvi i 5 que no han trobat el seu lloc en torns de migdia i tarda.

 

COMISSIÓ DE GÈNERE

Aquesta setmana s’ha reunit la Comissió de Gènere amb la referent de gènere de l’escola (la Cristina, mestre de música) i la cap d’estudis, i l’escola ha comentat que aquest curs ha posat focus en la perspectiva de gènere i, entre d’altres coses,  ha fet revisió de materials (fitxes, contes, etc.) amb perspectiva de gènere.

D’altra banda, la comissió de gènere treballarà per facilitar amb temps informació/vídeos, etc. que puguin ser d’interès per tal que puguin arribar  a les aules.

 

VARIS

A finals de juny l’escola realitzarà la reunió de nouvinguts d’I3 amb la participació de l’AFA que hi assistirà per explicar el seu funcionament.