Resum de la reunió de l’AFA de 17 de maig de 2022

El dia 17 de maig de 2022, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

APROVACIÓ ACTA MARÇ

Aprovació sense esmenes. 

 

FALTA DE PLACES  D’EDUCACIÓ PÚBLICA A SECUNDÀRIA I PRIMÀRIA

Pel curs 2022-2023 segons les dades globals (escoles públiques i concertades) pel curs 2022-2023 falten places tant a secundària com a primària a la ciutat de Badalona. 

Les famílies s’estan organitzant i s’ha fet una crida a les famílies que presentin instàncies al departament d’educació per tal de solucionar tant el problema del curs vinent com reclamar una planificació pels propers cursos.

L’AFA farà redifusió de tots les movilitzacions que es vagin proposant.

 

RESULTAT VOTACIÓ INVERSIONS

El passat 25 d’abril es va celebrar una assemblea extraordinària on es van presentar les diferents propostes i es va iniciar un període de 72 hores per fer les votacions per via telemàtica.

Les 4 propostes  escollides per les famílies són:

  • Vela 
  • Acondicionament acústic del menjador
  • Rocòdrom
  • Troncs d’equilibri

S’inicien les gestions per executar les tres primeres propostes lo abans possible. L’execució de la proposta de troncs d’equilibri es realitzarà un cop ja realitzades les anteriors.

 

INFORMACIÓ DE FESTES I ACTIVITATS EXTERIORS 

Al darrer consell escolar es va indicar que, a partir d’ara, només és necessari informar les festes i activitats exteriors (casal y extraescolares) de l’afa però no cal demanar l’autorització al  consell escolar, tot i que la direcció ha de conèixer-ho i donar el vist i plau. 

 

CASALS D’ESTIU 

Aquesta setmana s’ha publicat la informació dels 2 casals proposats per aquest estiu (Micaquer i Ambit Escola).