Suspensió d’extraescolars

Amb les noves restriccions per la Covid, queden suspeses totes les activitats extraescolars, també les que es fan en horari de menjador.

Només es manté el servei de menjador i el d’acollida matinal.

Àmbit no cobrarà els rebuts mentre no es facin les activitats.

En principi, la suspensió és per 15 dies. Sempre a l’espera del que marquin les autoritats sanitàries.