Resum de la reunió de l’AFA d’Octubre de 2023

El dia 18 d’octubre de 2023, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

COMISSIÓ DE MENJADOR

La Comissió de Menjador exposa 3 punts:

 • Reunió d’inici de curs: el passat 10 d’octubre es va fer la reunió d’inici de curs on es va explicar a les famílies el funcionament del menjador, es van resoldre dubtes, etc.
 • Vetlladores: aquest curs l’Ajuntament ha assignat al menjador de la Jungfrau una vetlladora a temps complet (10 hores) i una vetlladora a temps parcial (5 hores). El dilluns 16 d’octubre ha començat la vetlladora a temps complet i manca la contractació d’una vetlladora a temps parcial. L’empresa encarregada de la contractació s’està trobant amb dificultats per trobar la segona vetlladora.
 • Pressupostos de ventiladors: al menjador de l’escola fa molta calor i la comissió proposa la instal·lació de ventiladors.

La generalitat es va comprometre a dotar de ventiladors els centres educatius. L’AFA parlarà amb la direcció de l’escola per veure si saben si està prevista la instal·lació a la nostra escola i també gestionarà una reclamació amb l’Ajuntament.

Es presenten 2 pressupostos d’uns 870 euros i es proposa que es valorin per poder tenir la instal·lació feta de cara a primavera.

D’altra banda, es sol·licitarà col·laboració econòmica a Àmbit Escola, tal i com es va fer amb la nevera,  tenint en compte que els seus treballadors estan també afectats per la calor i, per tant, sortirien beneficiats en cas de fer-se la inversió..

 

COMISSIÓ MÓN EDUCATIU

Només una persona forma la comissió. Es farà crida a les famílies que vulguin participar a la comissió.

 

COMISSIÓ MARATÓ

Només una persona forma la comissió i la persona que forma part no pot aportar 100% de dedicació. 

Es debat si es vol mantenir la Marató tenint en compte que s’estan proposant fer festes de recaptació pròpies per aconseguir recursos per invertir a la pròpia escola.

Es decideix mantenir aquest any la comissió amb la col·laboració de 2 mares de l’escola (Xochitl Martínez i Maria Parras). Es farà crida a les famílies que vulguin participar a la Comissió de la Marató tenint en compte que és pel desembre.

 

COMISSIÓ PATIS

La comissió ha fet una primera reunió amb el comitè verd per parlar amb l’escola sobre l’evolució dels diferents patis:

Pati de primària

 • Rocòdrom: l’escola el vol mantenir i s’encarregarà la pròpia escola de pintar-ho i fixar les peces.
 • Caixes de lectura: la comissió va proposar la instal·lació d’una caixa de lectura al porxo, però l’escola considera que el pati de primària és per fer activitat de moviment.
 • Taules de ping pong: l’escola indica que les fan servir molt.
 • Diversificar l’activitat: tots els dies a les pistes es fan principalment 2 jocs de pilota  (futbol i bàsquet). El comitè verd ha sol·licitat propostes per diversificar el joc. La Comissió de Patis, en col·laboració amb la Comissió de Gènere, farà propostes com:
  • caixes de material de circ
  • bitlles
  • etc.
 • Tipí i grada de fusta: l’escola ha transmès que creu interessant la instal·lació d’un altre tipí i la grada de fusta que estava pressupostada.

 

Pati d’infantil

 • Estris de cuineta: l’escola ha reposat els estris a la cuineta.
 • Baguls: els baguls existents s’han mantingut però sense tapa. 
 • Nou sorral limitat: la comissió va proposar instal·lar un sorral delimitat amb sorra “especial” però, l’escola considera que, ara per ara, no és necessari instal·lar-ho ja que es pot jugar a tot el pati d’infantil.
 • Paret musical: es va fer trobada amb el músic Xavi Gonzalez que va donar moltes idees. L’escola ha demanat que si es fa, sigui de forma homologada.

 

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS

La Comissió d’Extraescolar informa que a la sortida d’extraescolar d’anglès a les 17:45h, que es fa per la porta de l’AFA, es dóna la situació que hi ha nens petits que porten el patinet i han d’accedir amb els seus pares per recollir patinets/bicis, etc.

Donat que els pares no poden accedir a l’escola i la monitora d’anglès no pot acompanyar als nens/es, es sol·licitarà a les famílies que els dies d’anglès no vinguin en patinet o que s’esperin a les 18h que obren les portes d’extraescolars i accedeixin els nens a recollir patinets.

 

COMISSIÓ D’INCLUSIÓ

La comissió continua a l’espera de fer reunió amb l’Ajuntament actual que recolza la comissió. 

D’altra banda contia pendent la reunió de Fampas i així conèixer com s’articularà per anar en conjunt totes les escoles públiques de Badalona.

 

ALTRES

L’AFA farà una instància a l’Ajuntament de forma genèrica anunciant totes les necessitats de l’escola prioritàries com són: la necessitat d’arreglar la calefacció, els vidres dels finestrals del menjador, el paviment del pati de primària, els lavabos del pati, instal·lació de ventiladors al menjador, etc.

 

PISCINA

Unes quantes famílies d’I5 van enviar via e-mail un escrit a l’AFA reclamant canviar el procediment que es segueix per apuntar-se a l’extraescolar de piscina.

Les famílies demanaven fer un canvi del protocol a un per sorteig i extrapolar-ho a totes les extraescolars.

L’AFA explica el procediment que es segueix habitualment per la inscripció de piscina on l’AFA només fa de pont entre l’Ajuntament i les famílies.

A dia d’avui, donat l’estat de la piscina municipal i les dificultats del procediment d’inscripció, l’AFA és partidària de no oferir l’extraescolar de piscina. Es farà crida a les famílies per si algú es vol encarregar de la gestió de l’extraescolar de la piscina amb l’Ajuntament. En cas de que no es trobi un nou encarregat, l’AFA no oferirà l’extraescolar de piscina el curs vinent.