Resum de la reunió de l’AFA de setembre de 2021

El dia 21 de setembre, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants

MENJADOR

 • El servei de menjador compta amb uns 250-260 alumnes de mitjana, es manté les xifres del curs anterior.
 • P3,P4 i P5 continuem amb la metodoligia del curs anterior, dinant a les aules.
 • P3 fan migdiada.
 • En aquests moments la higiene dental està restringida pel tema de la COVID19, per normativa del Departament d’Educació.
 • La resta dels grups d’alumnes segueixen amb grups separats i amb mascareta.
 • La empresa Àmbit s’ha reunit amb la direcció del centre per a la reorganització d’espais del centre i la millora del servei. 
 • Fa uns dies s’ha produït la presentació dels monitors d’Àmbit a les famílies amb un vídeo.

TROBADA DE l’AFA AMB DIRECCIÓ

S’han tractat diferents temes relacionats amb l’inici del curs i projectes pendents:

 • Projecte escola: la compra d’ordinadors i material esportiu ja està en marxa.
 • Extraescolars: s’ha fet la inscripció de la Piscina (Ajuntament) amb les places facilitades.Música (Palau), segueix en converses per definir-ho amb Àmbit Escola.
 • Socialització: la socialització de material d’inici de curs per al curs vinent s’explicarà en l’Assemblea Ordinària.
 • Coordinació amb Comissió de Serveis Externs (menjador, casals i extraescolars) de la  posada en marxa del curs.
 • Patis: reunió amb la Regidoria d’Educació per a demanar reformes i manteniment dels espais del pati (Projecte Milanta, recalificació del vial, manteniments de ciment,  tanques i pintura de l’escola, especialment del pati de primària). 
 • L’entrada de famílies a l’escola està restringit. S’espera que això pugui canviar segons indicacions del Departament d’Educació.
 • Espai estudi: malentés entre algunes famílies perqué l’espai d’estudi ja no existeix. Es va elaborar un protocol per atendre-les i donar-lis una solució fins que es poguessin organitzar.
 • Camins: ha quedat exempt de representant de la comissió. Hi ha pendent l’adhesió de l’escola a la revolta educativa per a la millora de la seguretat i fums als voltants dels centres (accions reivindicatives com talls de carrers).Es demanarà a les famílies ajuda per repintar zones de l’escola que estan envellides i que seran pintades pels alumnes. La pintura serà facilitada per l’escola, i part del material per la comissió.

TORN DE PARAULES

 • Ús de mascaretes dels alumnes. Només se l’ha poden treure si estan amb el seu grup bombolla, en cas d’extraescolars amb diferents grups han de mantenir la mascareta. Això segueix les pautes del Departament d’Educació.
 • Propera reunió cal preparar el PLA de TREBALL de cada comissió i preparació de la sol·licitud del pressupost.
 • Referent al Consell Escolar, en principi s’hauria de fer renovació de càrrecs dura, estem oberts a portar temes a debat.