Resum de la reunió de l’AFA de 5 d’octubre de 2022

El dia 5 d’octubre de 2022, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

 

COMISSIÓ DE GÈNERE: PLA DE TREBALL

Al consell escolar n’hi han 4 comissions específiques que treballen en temes concrets per ser ratificats posteriorment al consell escolar: Comissió econòmica,  Comissió de convivència, Comissió de menjador i Comissió permanent.

A final de curs 2021-2022, la Comissió de convivència va pactar que es centraria en l’aspecte de coeducació (mètode educatiu que parteix del principi de la igualtat de gènere i la no discriminació per raó de sexe) indicat al pla de convivència.

La direcció de l’escola, en reunió a la comissió de gènere, va demanar la col·laboració d’aquesta comissió per treballar l’aspecte de la coeducació centrant-se en 3 eixos principals:

  • Jocs al pati: reflexionar els jocs de l’hora del pati
  • Formació del professorat
  • Activitat trimestral: cada trimestres volen fer una activitat a classe relacionada amb la coeducació

D’altra banda la comissió continua treballant en la mateixa línea fent comunicacions i celebracions presencials de les diferents dates assenyalades.

Pel que fa a la data assenyalada del 8 de març, la comissió proposa treballar amb els FAMPAs per anar en bloc a la manifestació.

 

COMISSIÓ MÓN EDUCATIU: PROPOSTES

La comissió de món educatiu fa 2 propostes de formació a les famílies pel pressupost d’aquest curs 2022-2023:

  • Activitat:  Conte-joc interactiu  “Enriqueta Sensepor” de Menta i Xocolata
  • Activitat “El conte del triangle i el quadrat” del Museu de les matemàtiques

Aquestes formacions resten pendents de validació econòmica ja que en algun cas sobrepassen  el pressupost inicialment assignat.

A banda d’aquestes propostes, s’oferiran a les famílies les formacions que ofereix l’ajuntament.

 

VALORACIÓ PRIMERES REUNIONS DE CLASSE AMB LES FAMÍLIES

El contingut de les reunions d’inici de curs amb les famílies tenen el mateix format i contingut cada curs no donant a les famílies informació detallada com, per exemple, del temes generals que es treballen.

Pel que fa a la comunicació, que han fet en algunes de les reunions d’inici de curs, referent a la política de fotos de l’escola  és poc clara i en alguns casos ha generat confusió.

El claustre de mestres ha definit la política de fotos de l’escola que consisteix en que de les diferents activitats que realitzin els alumnes:

  • es publicaran a la web 3 fotos on no s’identifiquin els alumnes
  • s’enviarà per e-mail a les famílies 5 fotos  on si es puguin identificar els alumnes

L’AFA va sol·licitar a la direcció de l’escola que s’explicités per escrit la política que l’escola ha definit referent a la publicació de fotos, ja que és exclusivament el claustre qui ha decidit aquest format, no sent responsabilitat de l’AFA. La demanda inicial que fa  L’AFA va ser únicament posar una clau d’accés restringit a les fotografies on sortin els infants, votat en la darrera assemblea general. 

COLLA GEGANTERA

La colla gegantera reprèn l’activitat aquest divendres al hall de l’escola.

S’està organitzant un grup de tots els caps de colles geganteres de Badalona per reivindicar el que va passar a les festes de maig, on només va haver-hi una cercavila, i organitzant diferents trobades de totes les colles de les escoles.

Aquest any la trobada de totes les colles de gegants de Catalunya es celebra a Badalona liderat per la colla de Maristres.

La colla de l’escola de Progrés ha fet un nou gegant que serà apadrinat per un gegant de la nostra escola.