Resum de la reunió de l’AFA de 21 de setembre de 2022

El dia 21 de setembre de 2022, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

 

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

 • Com cada inici de curs s’ha fet l’actualització dels e-mails de les noves famílies de la Jungfrau i s’ha fet l’enviament d’informació de l’AFA d’inici de curs
 • Eina Mailchimp: durant un temps es va utilitzar l’eina MailChimp per fer enviament massiu d’e-mails de l’AFA. Aquesta eina està actualment en desús i s’acorda donar-la de baixa.

 

COMISSIÓ DE MENJADOR

 • Informació dels monitors del curs 2022-23:  Ambit escola enviarà un e-mail a totes les famílies usuàries del menjador informant del monitor assignat a cada curs.

AFFAC

L’AFFAC ha enviat 2 enquestes:

 • una enquesta de satisfacció a la que ha donat resposta
 • una enquesta d’incidències referent a l’hora extra del mes de setembre

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS

 • Extraescolar piscina: donada la situació actual de la piscina municipal Mireia Belmonte, l’AFA està estudiant la viabilitat d’ofertar altres piscines pel proper curs.

COMISSIÓ DE FESTES

 • Aquesta any es recuperen les festes començant per  la festa de la castanyada.
 • Actualment la comissió de festes està integrada per una única persona. Es necessiten més persones per poder organitzar les diferents festes del curs. Es farà una crida a les famílies per tal de que s’incorporin mares i pares a la comissió.

 

COMISSIÓ DE CASALS

 • La comissió de casals està assumida temporalment per presidència. Es farà crida a les famílies per sol·licitar mares i pares que vulguin incorporar-se a la comissió.

 

COMISSIÓ DE PATIS

 • Aquest curs s’han incorporat 2 persones noves a la comissió de patis
 • Rocòdrom:
  • A la votació de les propostes pel pressupost extraordinari la tercera opció més votada va ser el rocòdrom.
  • Després de la revisió tècnica per verificar l’estat del rocòdrom actual, el pressupost inicial per renovar-ho s’ha doblat fins arribar a un pressupost de 6.300 euros i no es pot assumir.
  • A la propera sessió de la comissió verda es valoraran les següents propostes més votades (grada de fusta al porxo, troncs i tobogan) tenint en compte la cessió del mobiliari d’Escofet.

PROPOSTES GUANYADORES PRESSUPOST EXTRAORDINARI

 • La vela del pati s’instal·larà la pròxima setmana en horari de migdia.
 • La insonorització del menjador es va realitzar a finals de juny del curs passat. Aquesta solució elimina la reverberació que es produïa al menjador durant els àpats. 

 

ENTRADA A L’ESCOLA

 • Vàries famílies han manifestat que el canvi d’entrada pel matí de tots els alumnes de l’escola per la porta d’infantil genera aglomeracions i neguit dels infants a l’hora d’entrada.
 • Es traslladarà al consell escolar que s’estudiï fer l’entrada dels nens d’infantil pel pati de sorra i els nens de primària per la porta de Martí Pujol.

FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA DURANT EL MES DE SETEMBRE

 • Algunes famílies manifesten que s’ha donat poca informació de l’escola a les famílies durant el mes de setembre de l’inici de curs (informació de professorat, etc). Donat que aquest curs n’hi ha jornada intensiva durant 4 setmanes moltes famílies no tindran contacte ni coneixen el professor dels seus fills fins a l’octubre.

 

NOVETATS ACCÉS AMB CONTRASSENYA A LES FOTOS

La direcció de l’escola, després de la reunió del claustre de professors, ha comunicat a l’AFA que:

 • A la web només es publicaran fotos de grup o algunes puntuals on no es puguin identificar  els alumnes.
 • Quan hi hagin fotografies de les activitats que realitzin els alumnes, s’enviaran a les famílies  via e-mail.
 • L’escola facilitarà a les famílies un nou document a signar sobre els drets d’imatge on es diferenciï clarament la publicació de fotos en un entorn públic, a la pàgina web, i la publicació de fotos en un espai restringit.
 • Queda pendent que comuniquin la nova política de fotografies de l’escola.

 

PRESSUPOST CURS 2022-2023

Per tal de completar el pressupost del nou curs, a la propera sessió de l’AFA, cada comissió ha de presentar els projectes previstos per aquest curs i les necessitats econòmiques associades.

RENOVE DE LA JUNTA DIRECTIVA

A mitjans del mes d’octubre està previst realitzar l’assemblea general anual de l’AFA on es realitzarà la votació pel canvi de la junta directiva: President, Vicepresidenta i Tresorera.