Resum de la reunió de l’AFA de 14 de juny de 2022

El dia 14 de juny de 2022, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

 

VALORACIÓ FESTA AFA

Després de 2 anys, s’han pogut reprendre les festes de l’AFA a l’escola.
El passat 11 de juny es va celebrar la festa de l’AFA amb jocs d’aigua, escuma, paellada popular i karaoke i va ser un èxit de participació.

 

VARIS COMISSIÓ DE PATIS 

 • Cessió mobiliari urbà Escofet:  la setmana que ve hi haurà una reunió amb l’empresa Escofet per parlar de la  proposta de cessió de mobiliari pels patis i analitzar els possibles costos de trasllat i instal·lació sobrevinguts.
 • Pressupost rocòdrom:  després de la revisió tècnica per verificar l’estat del rocòdrom actual, el pressupost inicial per renovar-ho s’ha doblat fins arribar a un pressupost de 6.300 euros. S’està treballant  en abaratir els costos de la proposta de rocòdrom. En el cas de no ser viable,  caldrà analitzar les seguënts propostes que van sortir de la votació: grada exterior i renovació dels tobogans.
 • Pintar línies pati primària : a partir de setembre es farà una crida a les famílies  per tal de col·laborar en el pintat de les línies del mur del pati de primària.
 • Projecte escocells (carrer peatonal): es tracta d’un projecte de mobilització ciutadana que habilita l’espai dels arbres per tal de protegir-los dels animals, tenir més cura de les plantes, etc.  Es proposa parlar aquesta proposta conjuntament amb l’associació de veïns i fer-ho a l’arbrat del carrer peatonal colindant de l’escola.

 

NOVETATS ACCÉS AMB CONTRASENYA A LES FOTOS

Des de l’anterior assemblea a on va sortir favorable la votació per part de les famílies a la pregunta  “Volem que les famílies disposin d’una clau de pas per accedir a les fotografies dels àlbums de la web de l’escola?” l’AFA ha treballat en:

 • Conèixer quines escoles de la zona quatre publiquen les fotos en un entorn amb ús de contrasenya (hem trobat que les escoles Progrés i Ventós Mir ho fan) 
 • Consultar el document del 2019 del departament d’educació “Autorització relativa als alumnes menors de 14 anys: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren.” on es diferencia la publicació de fotos dels alumnes en Intranet amb accés restringit i/o a Internet sense accés restringit.
 • Assabentar-se de l’existència d’un delegat,  per totes les escoles públiques, que pot orientar a les escoles per aconseguir les peticions de les famílies referent a la cessió dels drets d’imatges.

Amb tota la informació l’AFA es va reunir el passat mes de maig amb la direcció de l’escola, per poder trobar alternatives entre les publicacions de les fotos a la pàgina web i poder tenir un espai a on puguin estar les fotografies amb un ús restringit. En aquesta reunió es va parlar de:

 • Diferència entre el document de l’escola sobre els drets d’imatges i l’ existent actualment al departament d’educació. Es demana poder passar a les famílies un nou document per signar en el proper curs 22-23, diferenciant poder signar per una banda la publicació de fotos en un entorn públic, a la pàgina web, i per altre banda la publicació de fotos en un espai amb contrasenya, donant una alternativa més respectuosa a les famílies i infants
 • Es trasllada la importància per les famílies i per els infants de les fotos com un mitjà de comunicació escola- família, però es demana que sempre que es puguin identificar als infants, es faci en un entorn amb contrasenya. 
 • S’ofereix l’alternativa del classroom  com a eina fàcil per poder fer arribar les fotos amb ús restringit, com ja es fa servir en algunes de les classes. També es parla d’altres alternatives com seria posar contrasenya al google fotos o ús restringit de les adreces electròniques de les famílies al google fotos (faltaria saber si aquestes dos, son alternatives viables). També s’ofereix poder posar-se en contacte amb el delegat de zona sobre l’ús d’imatges, ja que podria aportar d’altres eines. 
 • L’escola comenta que la política de l’escola referent a les fotografìes ha canviat en els darrers mesos i ara ha limitat el número de publicacions a la web. L’AFA insereix que el que demanen les famílies no es reduir el número de fotos sino poder tenir un espai a on només puguin les famílies i els infants visualitzar-les i que a la web de l’escola es publiquin aquelles fotografies a on es vegi l’activitat però no s’identifiqui a l’infant.

 

La direcció està a l’espera de reunir-se amb el claustre i posicionar-se sobre aquest tema. Es concreta rebre informació cap a finals de juny, resultat d’aquesta reunió amb el claustre, i així elaborar conjuntament un nou plantejament que s’ajusti a tots els criteris.

 

 INSONORITZACIÓ MENJADOR

S’ha realitzat la contractació de l’empresa SEEDOUND pel projecte d’insonorització del menjador.  La seva instal·lació  està prevista per principis de juliol.

 

INSTAL·LACIÓ DE LA VELA PEL PATI PRIMÀRIA

S’ha realitzat la visita tècnica i contractació de l’empresa per la instal·lació de la vela per l’ombratge del pati de primària. La seva instal·lació està prevista pel mes d’octubre.

 

RENOVACIÓ DE LA JUNTA I COMISSIONS CURS 2022-2023 

Es recorda que el curs vinent toca renovar presidència i tresorera, a més de les baixes que es produeixen a les diferents comissions degut a les famílies de 6è que deixen l’escola.