Nova Comissió d’Inclusió a l’AFA de l’escola Jungfrau

Hola!

Sóm la Comissió d’Inclusió de l’AFA de l’escola Jungfrau i tenim la voluntat de ser un punt de referència i d’informació per a totes les famílies que estiguin interessades en temes d’inclusió, tant les que tenen infants amb NEE (necessitats educatives específiques), com les que no. La intenció d’aquesta comissió és treballar i col·laborar amb l’escola per aconseguir una educació inclusiva de qualitat, entenent aquesta com la capacitat de potenciar i valorar la diversitat, comprendre i protegir les particularitats i promoure el respecte i el dret a ser diferent. Si vols pots conèixer els nostres objectius.

Aquesta és una comissió oberta a totes les famílies tant a aquelles amb les quals podem compartir les mateixes necessitats, com a aquelles que estiguin sensibilitzades i també a tots els membres de la comunitat educativa que hi vulguin participar.

Per començar, necessitem contactar amb les famílies amb fills/filles amb necessitats específiques ja que estem confeccionant un escrit dirigit a educació i per això seria interessant aconseguir el major número de famílies de NEE de l’escola. Us podeu posar en contacte amb nosaltres a traves de la bústia web.