Casals d’Estiu 2016

Inscripció als Casals

Dates i lloc:

  • 24, 25 i 26 de maig , de 9 a 10h al menjador de l’escola Jungfrau i de 16,30 a 18h al despatx de l’AMPA (entrada pel carrer Agustí Montalt) pels nens/es de l’escola.
  • 31 de maig, 1 i 2 de juny, de 9 a 10h al menjador de l’escola Jungfrau i de 16,30 a 18h al despatx de l’AMPA (entrada pel carrer Agustí Montalt), obert a tothom.

Cal portar:

  • Full d’inscripció
  • Fitxa mèdica degudament omplerta + Fulls autoritzacions
  • Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social
  • Fotocòpia llibre de vacunacions
  • 1 Foto de carnet
  • El cost del casal s’ha de pagar al moment de fer la inscripció, el preu del menjador s’ha de pagar abans de començar el casal (Inscripció menjador).

CASAL D’ESTIU DE PETITS

Screenshot_20160509-211612

CASAL D’ESTIU DE GRANS