Juguem per ser lliures

Les joguines són de totes

No hi ha joguines de nens i joguines de nenes, tots i totes han de poder jugar lliurement com vulguin i amb el que vulguin. Però des dels mitjans de comunicació, la publicitat i molts models adults que hi apareixen, insisteixen en segregar els infants amb les joguines; cotxes, esports i construccions per a nens, i princeses, maquillatge i cuinetes per a nenes.

Què vol el patriarcat?

Quina és la finalitat de vendre joguines i formes de jugar diferents per a nens i per a nenes?

La finalitat és mantenir els rols d’homes i dones del sistema patriarcal; els homes han de ser forts, agressius i rebels, i les dones han de ser passives, atractives i submises. Tots han de jugar respectant aquests rols per mantenir l’ordre d’aquest sistema social per continuar amb el domini dels homes. Violència i opressió acabaran quan canviem aquest paradigma.

Per on comencem?

Les famílies que busquem un futur més digne per als nostres infants, sense dominants ni dominades, sense opressors ni oprimides, procurem educar en un context de llibertat de rols, de consum responsable, de respecte als altres i de no discriminació. Donar l’oportunitat de jugar lliurement, sense imposar rols a través del joc, és un pas a fer per caminar cap a una igualtat real.

Juguem per educar-nos i ser lliures

Des de que naixem, el joc és un element essencial per al desenvolupament social i cognitiu; jugant ens construïm com a persones i ens definim respecte als altres, aprenem i ens posem a prova, i experimentem la vida adulta en un context de seguretat. Per no coartar aquest desenvolupament, l’entorn ha d’oferir recursos diversos i llibertat d’acció.

 

  • Respectem l’entorn i potenciar el coneixement del medi ambient, fomentant l’observació, la perseverança i la constància, per exemple, amb un petit hort per cultivar a casa.
  • Fem jocs de Cooperació per estimular el treball en equip, la capacitat de col·laboració i ajuda mútua, el respecte per l’altre, l’empatia, la solidaritat i la inclusió.
  • Experimentem amb la ciència, per estimular el pensament científic, la lògica i la curiositat.
  • Innovem i construïm el món que ens envolta, estimulant la concentració, desenvolupant imaginació i equilibri, i apropant els infants al món de la geometria.
  • Llegim i creem històries en les que infants i joves poden conèixer realitats diferents a les pròpies i posar-se en el lloc de mil personatges, treballant l’empatia i la reflexió. Vestim-nos i pintem-nos la cara per representar rols diversos que ens apropin a altres móns.
  • Gaudim de l’aire lliure, fomentant la cooperació, el joc lliure i la coeducació.

Triem joguines no sexistes ni violentes

Per Nadal la societat i els seus mitjans de comunicació intenten imposar-nos un consum excessiu i sovint poc responsable. Aturem-nos a reflexionar i ajudem als nostres infants a qüestionar i desenvolupar el pensament crític davant els missatges publicitaris.

  • Revisem estereotips: les joguines no són sexistes, ho és la mirada i la selecció que en fem els adults. Sovint els infants demanen joguines estereotipades pel seu gènere perquè és el que han vist als anuncis que han de desitjar. Evitem els estereotips i oferim diferents possibilitats per afavorir un joc més lliure.
  • Qüestionem catàlegs i anuncis de joguines: alguns països han prohibit la publicitat adreçada als infants perquè per captar la seva atenció sol ser molt agressiva. La publicitat imposa estereotips de gènere amb els que nenes i nens s’emmirallen. Evitem exposar-los a massa publicitat o procurar ser al seu costat per interpretar juntes els missatges publicitaris, ajudant-les a tenir opinió pròpia i a ser crítiques.
  • Evitem joguines violentes: els infants estan exposats a una gran quantitat d’estímuls violents, la majoria associats al gènere masculí, i creixen amb la idea que un home atractiu i amb èxit ha de ser agressiu, violent i controlador. I la societat proporciona certa permissivitat a les conductes agressives dels nois des de la infantesa. Busquem jocs no violents per fomentar valors com el respecte, l’empatia, la cura, la solidaritat i la cooperació. Revisem bé l’etiquetatge per edats i tipus de contingut dels videojocs, i evitem regalar videojocs violents o etiquetats per una edat superior a la de l’infant.
  • Evitem joguines que cosifiquen les nenes: Cosificar la dona és tractar-la com a objecte, sense dignitat com a ésser humà, qualificant-la per la seva bellesa i passivitat. Estoigs de maquillatge, disfresses sexys i nines amb proporcions irreals, contribueixen a que les nenes es percebin com objectes de desig. La cosificació és una forma de violència masclista que costa d’identificar perquè està molt normalitzada socialment, però que genera problemes de salut, socials, físics i psicològics. Busquem joguines que ajudin a les nenes a desenvolupar la seva personalitat de forma saludable, real i no sexista, i a construir el seu propi concepte de dona. I nines que trenquin aquests estereotips, sense maquillatge ni accessoris de bellesa, amb capacitats i característiques físiques diferents i amb oficis i aficions diverses.

Eduquem els nens i nenes en el respecte, l’equitat i la coeducació i fem possible que juguin per ser lliures.

Alguns recursos