VOLEM JORNADA CONTÍNUA?

Arran de la iniciativa de la “Plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya” per conèixer l’interès de les famílies pel que fa a la jornada contínua arreu de Catalunya, hem format un grup de treball dins l’AFA per obrir el debat sobre la jornada lectiva.

A diferència de la jornada partida actual, la jornada continua organitza l’horari lectiu al matí i deixa per la tarda, després de dinar, les activitats extraescolars. Amb aquesta reorganització de l’horari lectiu, on només hi ha una entrada a l’escola i una sortida flexible, podem reduir els desplaçaments actuals a l’escola i les entrades i sortides. A la gran majoria de comunitats autònomes de l’Estat espanyol, moltes escoles tenen una jornada lectiva contínua.

Amb aquest horari, moltes famílies podem passar més hores diàries amb els nostres fills i filles sense canviar les condicions dels qui necessiten un horari escolar més ampli.

Des de la “Plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya” es dona resposta a algunes preguntes habituals sobre la jornada contínua.

-Què és la jornada contínua?

És una proposta de reorganització de l’horari actual (de 9h a 16:30h), mantenint la mateixa quantitat d’hores lectives (9h a 14h) i la mateixa quantitat d’hores de menjador (14h a 16:30h).

Les activitats lectives es desenvolupen en jornada de matí. La tarda és temps de menjador i de lleure.

S’aplica a gairebé totes les comunitats autònomes d’Espanya, i a 25 escoles pilot de Catalunya amb resultats satisfactoris. Aquí podeu veure l’experiència de l’Escola Pau Vila, que forma part del pla pilot : https://www.youtube.com/watch?v=r5bgc2kvfpg

– Jo no puc recollir els nens a les 14 hores, com m’ho faré?

La jornada contínua planteja tres horaris de sortida: a les 14h, 15:30h i 16:30h. De la mateixa manera que ara hi ha un servei de menjador i monitoratge de 12:30h a 15h, hi hauria el mateix servei de 14h a 16:30h.

– No estaran molt cansats els nens i nenes a última hora del matí?

La jornada contínua planteja fer dos descansos per menjar quelcom a Educació Infantil. A l’informe de seguiment del pla pilot de les 25 escoles de Catalunya presentat a la Comissió d’Educació el 5 de març de 2019 es manifesta que “els claustres de mestres i professors (…) diuen que és a la franja de matí on s’obté més rendiment acadèmic”.

També cal pensar en realitzar activitats que requereixin menys esforç intel·lectual per les últimes hores del matí.

– No dinaran massa tard?

En el cas d’Educació Infantil, com que hi ha dos descansos, es poden fer dos esmorzars. Per tant, fan tres ingestes abans de dinar. L’horari de dinar s’assembla més al del cap de setmana.

– El canvi d’horari a jornada contínua té conseqüències en el rendiment i resultats?

L’últim informe de seguiment del pla pilot de les 25 escoles de Catalunya presentat a la Comissió d’Educació el 5 de març de 2019 indica que no hi ha diferències en els resultats acadèmics entre aquestes escoles i les de la resta del país (https://www.parlament.cat/document/dspcc/551221.pdf#page=4 pag18). No cal perdre de vista que no hi ha estudis que justifiquin la idoneïtat de la jornada partida respecte el rendiment escolar.

– L’escola tanca abans?

L’escola no tanca abans que amb la jornada partida. En canvi, l’horari per recollir els nens i les nenes és més flexible. Poden sortir a les 14h, 15:30h i 16h. A partir de les 16:30h, comencen les activitats extraescolars.

– El professorat treballa menys hores?

La jornada lectiva és la mateixa i, per tant, el professorat té la mateixa dedicació que a la jornada partida.

– Suposarà una despesa per a les famílies?

La jornada contínua manté el mateix nombre d’hores però distribuïdes de manera diferent sense afegir cap despesa addicional.

Per tenir més informació sobre la jornada contínua, us convidem a veure i participar a la propera xerrada on-line del dimecres 26 de novembre de 2020 organitzada per l’AFA Escola Manent de Cardedeu (https://afacanmanent.wordpress.com/2020/11/13/xerrada-parlem-de-lhorari/) i que comptarà amb la presència de Xavier Diez, Doctor en Història Contemporània i membre del Consell Escolar de Catalunya.

Des de l’AFA volem conèixer el parer de les famílies sobre la jornada contínua, tant en el context sanitari actual com de cara al futur. Properament enviarem una petita enquesta per fer un sondeig d’opinió. El resultat d’aquest sondeig servirà per definir els següents passos del grup de treball i no tindrà cap efecte vinculant sobre la jornada.

Si voleu tenir més informació sobre la jornada contínua o resoldre dubtes, podeu fer-nos arribar un correu a jornadacontinua.afa@escolajungfrau.net.