VÍDEO ORGULL D’ESCOLA PÚBLICA

Us fem arribar el vídeo dels valors de l’escola pública com la coeducació, la solidaritat, el respecte o la responsabilitat que fonamenten la pràctica educativa als centres educatius, independentment de les seves particularitats. Està signat per les comunitats educatives de les 33 Escoles Públiques d’Infantil i Primària de Badalona.

Compartim l’opinió que és un bon moment per recordar al conjunt de la societat que les nostres comunitats generen cooperació, col·laboració i confiança, elements imprescindibles per tal que la relació escola – família – societat funcioni en la mateixa direcció.