#SosEducacióPública

Us fem arribar informació de la situació de les escoles públiques de la nostra zona ja que creiem indindispensable la implicació de totes i tots.

La situació és greu tant a primària com a secundària i no sembla haver-hi solucions a la vista.

Després d’haver realitzat la preinscripció escolar per al proper curs 2018-19, moltes de les famílies de les zones escolars 4 i 6 de Badalona es troben amb la manca de places en escola pública per als seus fills i filles de P3.

Aquest fet ja ha succeït anys enrere a la nostra ciutat. Però la situació s’agreuja pel creixement demogràfic i urbanístic, l’aposta de cada vegada més famílies per una escola pública de qualitat, i la manca d’inversió en alguns centres com a les escoles Ventós Mir, Badalona Port i d’altres. És evident que no s’ha fet una planificació correcta de l’oferta de places públiques per part de l’administració.

Si les famílies no poden optar a l’escola pública, quina solució els queda? Matricular els fills en una escola concertada que, lluny de l’educació que volen, perpetua un model de segregació ideològica, de gènere i de classe? Permetre “els bolets” com en diu l’administració, amb la pèrdua de qualitat que comporta? Cap d’aquestes solucions ens convencen.

Les famílies afectades exigeixen al Departament d’Ensenyament que garanteixi l’accés a l’escola pública a la zona on viuen i per a totes les famílies que així ho han expressat en el procés de preinscripció.

Badalona diu prou a una situació que és insostenible i es mobilitza per reclamar el dret a l’escola pública i de qualitat.

S’han iniciat diverses accions per donar visibilitat a la problemàtica i exigir solucions per part del departament:

  • El dimarts 29 convoquem una concentració a partir de les 18h a la plaça de l’ajuntament de Badalona, coincidint amb el Ple municipal en el qual hem demanat paraula per a fer una intervenció denunciant la situació.

Malauradament, el problema de manca de places públiques no és aïllat a Badalona. És per això que donem suport a les lluites que ja s’han iniciat a altres municipis com Barcelona i animem a la mobilització per a l’exigència de solucions

#famíliessenseplaces
#FamíliesSensePlaça
#defensemlapública
#DretalaPública
#SosEscolaPública

Font: http://dretalapublicabdn.blogspot.com.es