Resum de la reunió de l’AMPA octubre 2017

 

El dia 24 d’octubre de 2017, es va celebrar la reunió mensual de l’AMPA, en què es va tracta l’activitat de l’associació:

 

TRESORERIA:

 

El resum del curs anterior 2016-2017 ha sigut negatiu com ja s’havia previst. Entre altres coses l’escola ha rebut una aportació d’11.000€ en concepte de projecte escola.

 

Festes demana un pressupost molt elevat i ho justifica amb l’enquesta del curs passat de què es desprenia que a les famílies els agrada que a cada festa hi hagi un espectacle. També es deia que es preferia reduir el nombre de festes a favor que les que es fessin fossin més lluïdes.

 

La Comissió de festes està d’acord en que la jJungfrafesta no pot seguir igual per la despesa que comporta i treballa per un altre model. S’acord limitar el pressupost a 2.500€ i que els ingressos del bar financin part de la despesa dels espectacles. Aquest any portaran un llibre de comptes del bar.

 

Si no es fes la jungfrafesta, el bar, que el portaven els mestres per recaptar fons per l’agermanament, es podria oferir a la festa d’extraescolars. Per reduir despeses, la xocolatada de benvinguda es podria fer només pel cicle d’educació infantil.

 

Família-escola ens confirma que la xerrada que va fer l’Eloi Cordomí el curs passat no se li va pagar perquè ell hi va renunciar. Demanen si formació de pares pot fer alguna xerrada sobre abús sexual.

 

El pressupost de la partida de la colla gegantera i d’Agermanament queda supeditat a la presentació de pressupost de despeses i el pagament queda subjecte a la presentació de factures.

 

L’aportació per l’àlbum de fotos de 6è genera força tensió cada any i es debat si ha de quedar supeditada a la col·laboració dels alumnes en alguna tasca com ara la recollida de les festes.

 

Es comunica que s’han aconseguit millorar les condicions bancàries dels comptes de l’AMPA de Caixabank.

 

 

GEGANTS – BATUCADA

 

L’activitat que es vol oferir es farà respectant el temps i l’espai d’assaig de la colla, per tal de no fer triar a les famílies entre una cosa o l’altre.

 

La colla ens exposa la seva preocupació per la falta de famílies que tenen i que sovint no poden anar a les sortides per manca de gent.

 

MENJADOR

 

El grup de treball es va reunir amb Àpat 1998 per parlar d’alguns problemes sorgits i traslladar la voluntat de col·laboració per millorar el servei.

 

La Montse Fradera els hi va presentar el nou document de protocol per els al·lèrgics i celíacs, que ja s’havia canviat al juny fruit de diverses incidències amb els celíacs.

 

Hi ha dubtes sobre l’acompliment de diversos aspectes:

  • Una cuina o un espai separat de la resta de cuina (senyalat amb una separació visible) on es cuina el menjar pels celíacs (amb un armari tancat i visible amb els estris exclusius pels celíacs).
  • Ràtio d’alumne per monitor
  • Etiquetatge dels aliments i processament.

 

Van demanar una visita a la cuina, fer una formació a les monitores sobre intoleràncies i al·lèrgies i que se solucioni la manca de monitoratge.

 

És va manifestar el desacord en el fet que rentar-se les dents s’utilitzi de càstig o premi i que els nens vagin sols a qualsevol estança.

 

També, si la dietista que fa els menús no ha inclòs aliments com a ara salses a la dieta (normativa vigent), que no ho facin les monitores.

 

FORMACIÓ DE PARES

 

És comunica que la formació Educar amb les 4 C: carinyo i comprensió, però control i contundència, es farà els dimecres 15 i 29 de novembre a les 18h.

 

 

DIVERSOS

 

Es fixa la data de l’Assemblea general pel 23 de novembre.

 

E comunica que s’estan buscant pressupostos per millorar la sonoritat del menjador de l’escola i, alhora, s’estan buscant possibles subvencions de fins el 50% de les despeses.