Resum de la reunió de l’AMPA de març 2017

El dia 14 de març de 2017, es va celebrar la reunió mensual de l’AMPA en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

CASAL D’ESTIU:

Pel casal d’infantil s’han estudiat les ofertes de les empreses ÀPAT, Pere Tarrés, 7 i tria i Micaquer. Es decideix seguir amb l’empresa ÀPAT per la confiança i coneixement dels nens més petits.

Pel casal de grans s’han estudiat les ofertes de les empreses Àmbit Escola, Pere Tarrés, 7 i tria i Micaquer. Es decideix contractar el casal al Micaquer per fer un canvi i donar resposta a les demandes de les famílies que busquen un casal més similar a un esplai. Entenem que Àmbit té el casal assegurat amb altres escoles amb les que treballa. També es valora que donar dues opcions pel casal de primària pot fer que no hi hagi suficients inscrits en cap dels grups.

 

FORMACIÓ:

A la primera formació hi va haver masses assistents (hi va anar gent que no s’havia inscrit) i la dinàmica no va deixar desenvolupar l’activitat correctament. S’enviarà un missatge als assistents per saber si aniran a la segona xerrada.

 

COMUNICACIÓ:

Cal respondre tots els correus que es rebin a la bústia web de les comissions.

S’han rebut propostes sobre les següents propostes d’extraescolars: el Palau de la Música pot fer una activitat d’instruments i una de teatre i música. També s’han rebut propostes per fer  nutrició, cuina, rítmica, escalada i breakdance.

Ha arribat una queixa per la diferenciació que es fa en la vestimenta de nens i nenes als festivals de dansa. Es notificarà a Àmbit Escola.

 

FAMÍLIA ESCOLA:

Es creu que la millor opció per fer formació als alumnes respecte a l’assetjament escolar, l’abús sexual infantil i la diversitat és que experts externs vinguin a fer tallers on també es dona documentació al mestre per poder seguir treballant a classe. La proposta és que, per evitar males dinàmiques a l’estona de menjador, s’ha demanat a la Montse Fradera de fer joc conduït pels de primer. A segon fan activitats conjuntes, o tots juguen futbol o tots fan dansa o tots pinten mandales.

Es planteja programar tallers sobre el bulling per tots els cursos. La diversitat potser es un tema que el professorat pot treballar més habitualment, en part perquè és més fàcil de tractar i en part perquè és més habitual i visible a les classes.

Quedem pendents de la resposta de l’escola en referència a la distribució dels tallers, s’incidirà en que tots els cursos de primària tinguin algun taller o xerrada.

En una reunió que es va tenir amb la direcció per proposar un projecte integral per tractar el bulling es va comentar que en cas que no es pogués fer en hores lectives es podrien fer tallers per famílies.

Es deixa per més endavant una proposta referent a formació amb el SEM.

 

VERDA :

MENJADOR: s’han entrevistat amb la Montse Fradera per demanar-li una proposta més verda i han comprovat que tenen més productes ecològics dels que apareixen al menús, tenen una nutricionista que elabora dietes equilibrades i estan substituint la proteïna de la carn per proteïna vegetal. La Montse comenta que agrairia formació a les famílies ja que als nens se’ls fa estrany el canvi. També ens informa que qualsevol pot anar un dia a provar el menjar que serveixen. Per una altra banda, ha desmentit el rumor que es jubila i ha deixat una porta oberta a un possible relleu generacional.

Un altre tema que es va parlar va ser el soroll que es genera a l’hora de dinar, la Montse és conscients d’aquest problema i comenten instaurar el sistema semàfor que marca els decibels i es plantegen estudiar la possibilitat d’insonoritzar  l’espai però s’ha de veure si és efectiu ja que no es tracta que el soroll no surti sinó que n’hi hagi menys.

Pel que fa als conflictes, se’ls demana que incrementin la vigilància a les estones lliures dels alumnes. També s’hauria de comprovar si es compleixen els ràtios establerts i donar-los eines per detectar casos d’assetjament.

PATI: des de la comissió verda i el comitè verd de l’escola, s’està treballant per millorar el pati dels grans. L’Ajuntament ja els ha donat un catàleg d’arbres, potser pel juny ja els tindrem plantats al vial. El regidor de la via pública els ha comentat que hi ha una manera d’aconseguir que el vial sigui d’ús provisional de l’escola i no considerat com a carrer.  Han contactat amb empreses especialitzades en remodelació de patis i han fet algunes propostes . Es podria parlar amb en Porras (Àmbit) i demanar permís per utilitzar les taules de ping pong que actualment ja estan al pati. Es comenta la possibilitat de posar un armari amb jocs de taula, corda per saltar i altres elements per jugar. El 22 de març, vindrà el regidor de medi ambient a l’escola, està obert a qui vulgui anar-hi per fer més pressió.

Pel que fa al pati dels petits, no hi ha més pressupost, però estaria bé treure un dels tobogans i posar-hi una nova estructura.

CAMINS: En general, la valoració de l’enquesta és positiva. Aquest curs està previst fer l’aranya de mobilitat. Pel que es desprèn dels resultats de l’enquesta, el carrer Barcelona és un tram perillós per arribar a l’escola i es volen detectar altres llocs conflictius. Es vol presentar una instància a l’ajuntament demanant la reducció de velocitat i més bona senyalització, tant vertical com horitzontal dels voltants de l’escola. Finalment el pressupost de l’ajuntament destinat a camins escolars s’invertirà en acabar el de l’Artur Martorell i el Lola Anglada.

La comissió verda va portar al regidor de la via pública al parc perquè veiés les mancances i se li va demanar que canviïn el terra amortiguant, i que facin els forats pels arbres que aniran al vial. Ja està en marxa arreglar el terra aixecat per les arrels dels arbres que hi ha al davant de la porta d’infantil. Per una altra banda es vol fer un pàrquing tipus “bicibox” i ja s’ha reestructurat el pàrquing dels patinets.

 

REGLAMENT: La nova distribució de les comissions és merament organitzativa, seguiran funcionant els mateixos equips de treball i de la mateixa manera que fins ara amb els pressupostos ja acordats. Es proposa canviar el nom de “sostenibilitat” per “verda” i que d’aquí pengin: patis, menjador ecològic, camins i socialització. Si es crea un nou equip de treball s’inclourà a la comissió que es consideri més adient. Tot el relatiu a FAPAC i FAMPAS es porta des de la junta ja que és transversal. Les famílies monoparentals s’hauran d’acreditar per tenir els 2 vots atorgats a cada família. Hi ha consens per dur el reglament de règim intern a l’assemblea general perquè s’aprovi.

 

FESTES:

CARNESTOLTES: es va haver de canviar de dia per la pluja, l’espectacle ja estava contractat  i el berenar comprat  pel que es va decidir fer la festa un dia més tard. Tot i així va anar prou bé i va haver-hi força assistència. La Faràndula deixa d’organitzar la rua de carnestoltes del Curs; s’ha de parlar amb la nostra colla gegantera per valorar la possibilitat d’anar a la rua de Llefià.

JUNGFRAFESTA: serà el 2 d’abril. Cada classe proposa un taller i dóna la llista de material necessari.  Les famílies estan convocades els dos divendres anteriors per començar amb els preparatius. Per organitzar els voluntaris del dia de la festa s’enviarà un enllaç a un Doodle.

 

AGERMANAMENT

El 31 de març a les 19:00 h hi ha un acte per commemorar els 20 anys d’agermanament amb l’escola Francisca González. L’ex directora de l’escola de Nicaragua ve a Badalona i passarà pels diferents cursos per intercanviar experiències amb els alumnes.

 

DIVERSOS: l’Ajuntament vol fer una ordenança municipal per regular, entre d’altres, el centre de cànnabis del carrer Santa Bàrbara.