Resum de la reunió de l’AMPA de juny 2017

El dia 11 de juny de 2017, es va celebrar la reunió mensual de l’AMPA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

S’inicia la reunió parlant de la Festa de final de curs i es creu convenient parlar amb l’Associació de Veïns de Coll i Pujol per valorar el desenvolupament de la festa del 10 de juny de 2017 i començar a parlar de la de l’any que ve.

VALORACIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA:

FORMACIÓ DE PARES: Els temes més demandats són l’assetjament escolar i l’abús sexual. Es comenta que seria interessant programar cada formació en un dia i franja horària diferent per veure la reacció de les famílies de cara a l’any vinent.

FAMÍLIA-ESCOLA: Més d’un 90% pensen que el nou grup de treball és interessant però hi ha famílies que creuen que no hi ha prou informació sobre a què es dedica. Es proposa posar l’adreça de correu electrònic al final de cadascun dels posts del web per si les famílies tenen dubtes.

FESTES: Surt la idea de no fer tants actes amb format festa i fer esdeveniments tipus caminades populars, botifarrades, etc.

COMISSIÓ VERDA: Es valora molt positivament el grup de treball de patis i de menjador.

EXTRAESCOLARS: Excepte alguna activitat en concret, es valora positivament l’oferta. Es comenta poder fer una reunió monogràfica sobre activitats extraescolars per poder tractar-les una a una amb detall.

CASALS : Es valora positivament la informació que se’n dona. Els preus són adequats, segons les famílies, tot i que les que diuen que els apunten fora de l’escola, ho fan perquè hi troben preus més competitius. Es mirarà d’arreglar el desajust horari (els grans i els petits no surten ala mateixa hora) de cara a l’any vinent. Es comenta que es farà casal de setembre.

MENJADOR – L’ÀPAT: Es valora proposar a l’empresa que, un cop a la setmana, hi hagi una família que hi vagi a dinar per veure l’ambient, els monitors, la sonoritat, el menjar, etc. Es parla de citar la gent d’Àpat per parlar-los de l’hàbit de rentar-se les dents després de dinar (ara mateix, no deixen fer-ho als nens), de posar crema als nens per a jugar al pati i de les activitats per entretenir als nens a l’estona lliure que hi ha entre l’àpat i l’inici de les classes. Es comentarà a la comissió de menjador del consell escolar.

COMUNICACIÓ: Es valora positivament la informació que es fa arribar a les famílies i els canals per on s’envia. Em general es prefereix el correu electrònic per a rebre les comunicacions de l’AMPA.