Resum de la reunió de l’AMPA de febrer

El dia 6 de febrer de 2017, es va celebrar la reunió mensual de l’AMPA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

– S’informa que l’enquesta sobre els camins escolars ja està en marxa i vàries famílies hi han participat.

– La Comissió Família-Escola comenta les diferents conferències que ja estan programades per aquest curs. S’està acabant de concretar amb l’escola a quins cursos aniran adreçades cada una de les xerrades. Per altra banda, es comenta la inquietud creixent de les famílies sobre el tema de l’assetjament escolar. Davant de la dificultat de trobar formacions o tallers específics pels alumnes, es planteja la possibilitat d’organitzar tallers en família per treballar-ho i tractar-ho conjuntament. També es decideix consultar amb l’escola si existeix la possibilitat d’incloure una “setmana de la ciència” de cara al proper curs.

– Des de la Comissió Món Educatiu, es parla de la possibilitat d’adherir-nos tant a la iniciativa “Volem acollir. Casa nostra, casa vostra” com a la campanya que ha presentat la FAPAC per baixar les ràtios a 20 nens per classe. Es decideix afegir-se a les dues iniciatives i fer-ne difusió via WhatsApp.

– La Comissió de Comunicació recorda que s’ha de donar resposta a tots els correus electrònics que es reben a cada una de les comissions. Igualment, es proposa aprofitar les reunions mensuals de l’AMPA per comentar les consultes o comentaris rebuts, així com la seva gestió.

– La Comissió de Festes informa sobre la festa de Carnestoltes que organitza l’AMPA i que tindrà lloc just després de la festa de l’escola. Per altra banda, es comenta que la Jungfrafesta serà el diumenge, 2 d’abril, i que s’hi treballaran les cultures del món.

– La Comissió de Formació de pares informa que s’han concedit dues formacions:  “Com parlar perquè t’escoltin i com escoltar perquè et parlin” i “Tabú, ara no toca”.