Resum de la reunió de l’AFA d’octubre de 2020

El dia 15 d’octubre, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Comissió camins escolars torna a dependre del Consell de Mobilitat Sostenible.

S’ha tractat les dificultats als accessos escolars a nivell de tots els centres. Caldria fer una instància a l’Ajuntament. Maristes ha tallat el carrer amb personal propi, però no està autoritzat per l’Ajuntament tot i que es va presentar instància.

Els oficials d’oficis només fan obertures de portes d’entrada i sortida de l’horari escola.

Tot i les moltes baixes d’aquests perfils i es posarà noves cobertures algunes escoles i 12 agents cívics.

L’aportació a les beques menjadors s’ha reduït respecte el curs anterior donat que ha augmentat el nombre de sol·licituds. 

 

PLA TREBALL de les COMISSIONS

Comunicació: mantenir la presència XXSS, suport a les publicacions, feina del COVID (FAQS) i seguir amb la difusió com anys anteriors.

Món educatiu: es valora si cal fer una formació per les famílies del programa innovamat. També es proposa seguir buscant informació per resoldre dubtes COVID, i referent a formació famílies recordar les propostes de l’Ajuntament de les formacions telemàtiques per tot els cicles. També hi ha un grup de famílies que volen tractar novament la Jornada Continua.

Gènere: Donar més visibilitat del moviment LGTBI amb les dates marcades al calendari:

25 de novembre dia contra la violencia de les dones, dinàmica de contes i taller de llaços.

08-14 de febrer jornades de la dona i la nena de la ciència fer un taller virtual per part de noies voluntàries (enginyeres) que desenvolupen activitats online gratuïts.

08 de març dia internacional de la dona, treballar-ho conjuntament amb l’escola.

15 de maig dia internacional de les famílies, fer una exposició a l’escola amb cartells.

També es proposa:

  • Revisió de les activitats extraescolars que es fan al centre, proposta de pautes a seguir per tenir unes perspectives de gènere.
  • La renovació de les disfresses de la ludoteca o recollida de part de les famílies pel curs 2021-22. 
  • Projecte “Llavors”, certamen concurs literari/audiovisual.

Verda: no hi ha perspectives de pressupost però potser es necessitem fer despeses per accions puntuals, sobretot pels temes de l’entrada a l’escola als matins i migdia.

Patis: revisar i estudiar la millora de material d’esports (Àmbit i l’escola, despesa compartida).

Marató: replanteja les accions per aquest any, no presencials. Idea de fer una gimcana a la ciutat de Badalona, es mantindrà la rifa. Es necessita reforç en termes de comunicació, reclam de productes per a la rifa de part dels comerços, sobretot al desembre (pistes, idees, engrescar a la gent, etc). 

Festes: no hi ha cap activitat per temes de COVID.

Serveis externs: seguiment de menjadors periòdicament amb la falta de visites presencials per temes COVID (la problemàtica de la migdiada els alumnes P3 no hi ha més queixes), el tema de les extraescolars estan en marxa, a nivell del Palau comença en un parell de dies (instruments de vent es planteja fer-ho a fora de l’escola, a l’AAVV, al novembre), encara està pendent de definir.

 

JORNADA CONTINUA

Hi ha un moviment/plataforma amb molta força per tornar a avaluar la possibilitat de fer una jornada continua. L’interès és per part de diferents centres del municipi, hi ha un grup de mares i pares agafa el repte de canalitzar i fer difusió a les famílies de tot el que implica al nostre centre.

Es vol crear una bústia per poder enviar tots els dubtes referents aquesta alternativa a l’horari lectiu.


ENTRADA C/AGUSTÍ MONTAL

Contacte amb GU per tal de millorar l’accés al centre. 

 

ASSEMBLEA ORDINÀRIA

S’obrirà per un canal de Youtube, amb canal de consultes i comentaris  i les votacions  es formalitzaran amb Google Forms.

Data pendent de les memòries i el tancament econòmic auditat.