Resum de la reunió de l’AFA del 17 de setembre de 2018

El dia 17 de setembre de 2018, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

ASSEMBLEA

Es portaran a votació els següents punts:

-Augment de la quota a 24€ a causa de l’augment de costos.

-Renovació del càrrec de secretari/secretària.

-Disminució o eliminació d’aportacions diverses a comissions i grups de treball de l’AFA i a projectes externs de grups vinculats a l’entitat.

FESTES

Aquest curs 2018/2019, està previst organitzar 3 festes:

-Castanyada, el 31/10/18

-Carnestoltes, l’1/3/19

-Fi de curs, el 14/6/19. Es proposa conservar el nom Jungfrafesta però traslladar-lo a la festa de fi de curs.

Agermanament podrà tenir presència a les tres festes però, a banda, s’ha de decidir en una reunió conjunta de quina manera es compensarà la recaptació de diners que obtenien del bar de la Jungfrafesta que es feia a la primavera.

CAMÍ ESCOLAR

S’inauguren dos camins escolars a la nostra zona, apleguen totes les escoles públiques i part de les concertades. Tot i la feina feta pel grup de treball i de les reunions amb l’Ajuntament, a dia d’avui encara no s’ha fet cap actuació per millorar l’entorn de l’escola i sembla ser que l’únic que està previst fer, d’aquí al dia de la inauguració, és pintar de verd els passos de vianants. La direcció de l’Escola farà un escrit per informar a l’Ajuntament que les famílies de la Jungfrau no estan contentes amb el desenvolupament del projecte.

MENJADOR

Es va firmar el contracte el passat mes d’agost. Àmbit va contractar una empresa per fer una neteja a fons i van comprar estris, un forn, taules i cadires. Tots els monitors estan formats en el protocol d’al·lèrgies. Els preus dels menús estan entre 6.20€ i 6.80€ (segons decret de la Generalitat). Un cop al mes el grup de treball es reunirà amb el servei de menjador per fer un seguiment. Està previst que, de manera progressiva i començant pels més grans, es vagi introduint l’hàbit de rentar-se les dents.

ALTRES

No s’ha rebut resposta del Síndic de greuges en referència a la falta de planificació i la manca de places. Se seguirà fent pressió per no trobar-nos en la mateixa situació el curs vinent.

Un grup de famílies planteja la possibilitat d’organitzar excursions trimestrals.

Formació de pares té programades 6 xerrades de “Créixer en família” amb cost zero.