Resum de la reunió de l’AFA de novembre de 2020

El dia 10 de novembre, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

PROJECTE ESCOLA

Hi ha dues àrees principals que es volen potenciar: el reforç del material tecnològic i la renovació material esportiu, el material durant aquest curs no es comparteix amb les activitats extraescolars per seguir les mesures anti-COVID.

DISFRESSES
Seguint amb un tema de l’anterior reunió de l’AFA, les disfresses que hi ha actualment a la ludoteca corresponen a una donació. S’utilitzaran els excedents de disfresses de la jornada d’intercanvi de l’any passat per renovar-les. 


CONSELL ESCOLAR

L’actuació de les entrades i sortides al centre està resultant molt satisfactòria, la puntualitat s’està seguint per tota la comunitat educativa del centre, segons apunta el claustre.

Les substitucions puntuals del professorat estan sent difícils de cobrir, a l’escola hi ha 3 persones per donar aquest servei.

S’ha prorrogat un any l’elecció dels nous representants del Consell davant la dificultat de fer el procediment amb normalitat.

 

RESUM REUNIÓ FAMPAS

Es tornar a destacar la necessitat de nous voluntaris de cara a la renovació dels càrrecs de la Junta prevista pel febrer del 2021.

FAMPAS va enviar una enquesta a les AFAs i Direccions dels centres de Badalona per conèixer l’estat dels serveis adoptats anti-COVID, principalment serveis de neteja i agents cívics.

Es va parlar força de la Jornada Continua, hi ha molts centres interessats. Van exposat el cas del centre PABLO PICASSO on el resultat de les votacions va ser del 89% a favor de la Jornada, però el Departament d’Ensenyament ho ha denegat.

 

CAMINS

FAMPAS va organitzar una reunió específica per tractar la gestió dels accessos als centres, s’ha sol·licitat una reunió amb la Regidora d’Educació per iniciar una campanya de sensibilització del transport privat. De la mateixa manera es vol aclarir les funcions dels agents cívics a les entrades i sortides dels centres.

Finals de novembre, s’organitzarà una nova taula de treball de mobilitat.

 

MARATÓ

Es comença a fer difusió i recaptació de donacions de la Jornada de la Marató durant aquest mes.

La Rifa es farà en directe des de l’escola, l’11 de desembre, i es detallarà el procediment per recollir els lots amb la mesures de seguretat adients per evitar qualsevol risc.

 

TORN PARAULES

Es proposa actualitzar les jornades d’educació vial a l’escola.

Jornada Continua segueix avançant, la plataforma farà un sondeig a la comunitat educativa.