Resum de la reunió de l’AFA de Gener de 2019

El dia 21 de gener, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

Resum Jornada FAMPAS

La jornada es va dividir en dues parts.

Al començament de la jornada es van realitzar diferents xerrades per establir les problemàtiques de la nostra ciutat i de les diferents zones, com la nostra en relació a manca de places (infantil, primària i secundària) i l’alta concentració de places concertades.

Podem destacar les exposicions de la Sheila González (Dtra. Polítiques Púbiques i Transformació Social UAB), enfocada a la segregació i en Carles Medrano (Membre de la Coordinadora de l’AMPA de Gràcia) arran de les incidències de places a la ciutat de Barcelona.

Seguidament, es van crear taules de treball per zones per exposar problemes i reptes. Temes com la manca de places, el manteniment de l’escola Ventós Mir i la manca d’equipaments en general a la zona 4 tenint el compte el creixement urbanístic que hi ha.

S’acorda una reunió el proper 6 de febrer, formada per les 5 AMPAS de la zona, per treballar un manifest conjunt així com accions conjuntes (p.ex.: intervencions en les jornades de portes obertes, accions conjuntes amb els Instituts, tancades, etc.)

Mercat d’intercanvi de Disfresses

Hi ha voluntaris per a la gestió de la jornada.

Es proposa obrir aquesta activitat a d’altres escoles, associacions, etc.

Bàsquet Mares

Es vol organitzar una extraescolar esportiva per a les mares de l’escola de forma gratuïta.

S’està treballant per fer-ho de forma legal i correcta (definir dates, assegurança d’activitat).

Menjador

El Decret de menjador de la Generalitat ha quedat aturat davant l’allau de queixes.

Es va realitzar una reunió de seguiment entre la comissió i l’empresa que ho gestiona. S’ha detectat millores (canvi de monitor, comunicació amb les famílies-petició de correus electrònics, problemàtiques de comportament) i bones praxis (rentat de les dents, menús).

Es proposa una sortida per la zona de Vic, convidats per un dels proveïdors del menjador per conèixer els productes de proximitat del nostre menjador.

ALTRES:

FISIOTERAPIA

Es realitzarà un Taller d’Higiene Postural pels alumnes de 3r el pròxim 8 d’abril.

SEER

El 5 de febrer es realitzà la jornada per a les famílies.

Estem a l’espera del retorn/feedback dels informes.

Activitat de la PENYA

De moment no hi ha data tancada.