Resum de la reunió de l’AFA de 14 de novembre de 2018

El dia 14 de novembre, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

CANVI LÍNIA TELÈFON AFA

Amb l’afany de reduir les despeses fixes de l’AFA, es proposa i s’accepta l’oferta presentada per la companyia ORANGE que suposarà un estalvi important. * (450€ aproximats)

VALORACIÓ DE L’ASSEMBLEA

Seguint amb les reduccions pressupostàries en les diferents comissions, es va aprovar el manteniment de l’ajuda de l’AFA al curs de sisè i cal fer una lleugera reducció de l’aportació, igual que a la resta de comissions i aportacions.

Es necessari ajustar el pressupost al màxim per evitar el resultat negatiu de l’any.

VOTS ONLINE, VOTS DELEGATS

Es manté el sistema de votació presencial dels socis a l’assemblea anual, amb la limitació dels vots delegats a 3 representacions. De la mateixa manera es proposa modificar el formulari i identificar les opcions a l’hora de realitzar les diferents votacions.

DECRET MENJADORS

Davant del possibilitat d’aprovació d’un decret sobre menjadors per part de la Generalitat, en què es proposa el canvi de selecció dels menjadors escolars mitjançant la licitació pública, la Comissió de menjador valora solucions per a manternir el contracte amb l’actual concessionària.

PLANIFICACIÓ ESCOLAR

El proper curs es preveu de nou una manca important de places públiques, fet que posa en perill la qualitat de l’escola pública. FAMPAS organitza una jornada de planificació el 19 gener i hi convida totes les escoles i AMPAS per buscar propostes/solucions conjuntament.

DIVERSOS

Es vol revisar els cost de la gestoria actual, així com les tasques contractades.

Després de la crida de l’AFA per a l’instal·lació dels ventiladors, hem rebut 6 empreses interesades i estem a l’espera dels pressupostos.

Es proposa realitzar la compra de material escolar de forma conjunta a través de l’AFA i amb finançament socialitzat entre les famílies de l’escola.