Resum Assemblea General Ordinària 2017

El passat 23 de novembre de 2017 vam celebrar l’assemblea general ordinària on es van presentar totes les activitats dels diferents grups de treball, es va aprovat l’estat de comptes del curs passat i el pressupost per aquest curs i es van sotmetre a votació diferents propostes.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

A continuació detallem les propostes a votació i els canvis que suposen:

  • Elecció tresorer/a: Hi va haver una sola candidatura i va ser aprovada per unanimitat. La nova tresorera és l’Estel Grífol.
  • Aprovació Reglament Règim Intern: Es va aprovar amb cap vot en contra, 5 abstencions i 28 a favor, a falta de modificar l’apartat del règim disciplinari per part de l’Eduard, jurista, que es va oferir a col·laborar.
  • Aprovació de la proposta de socialització de les disfresses dels Pastorets (6è): Es va aprovar per unanimitat afegir 2€ a la quota de socialització de llibres de 6è per tal de comprar les disfresses i material per l’obra de teatre dels Pastorets i un cop comprat, que aquest import es destini a la renovació del material quan calgui.

Finalment aquesta mesura entra en vigor aquest any i, de manera excepcional, els 2€ s’inclouran a la quota mensual de 23€.

  • Aprovació del canvi de denominació de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) a Associació de Famílies d’Alumnes (AFA): Es va aprovar amb cap vot en contra, 3 abstencions i 30 a favor el canvi de nom de l’associació, que pretén ser més integrador, obert i adaptat a la realitat ja que els socis són les famílies dels alumnes de l’escola en sentit ampli, no només les mares i pares.

Això obre un procés de canvi que inclou:

– URL Web: afa.escolajungfrau.net

– Logo: tenim una primera proposta però ens en podeu fer arribar altres 😉

– Mails:

DESPATX ADMINISTRATIVA: afa@escolajungfrau.net

PRESIDÈNCIA presidencia.afa@escolajungfrau.net

SECRETARIA secretaria.afa@escolajungfrau.net

TRESORERIA tresoreria.afa@escolajungfrau.net

COMUNICACIÓ comunicacio.afa@escolajungfrau.net

MÓN EDUCATIU

– Família – Escola familiaescola.afa@escolajungfrau.net

– Formació de pares i famílies formació.afa@escolajungfrau.net

ESDEVENIMENTS

– Festes festes.afa@escolajungfrau.net

– La Marató TV3 maratótv3.afa@escolajungfrau.net

COMISSIÓ VERDA

– Camins Escolars caminsescolars.afa@escolajungfrau.net

Patis patis.afa@escolajungfrau.net

Socialització de llibres socialitzacio.afa@escolajungfrau.net

SERVEIS EXTERNS

– Casals casals.afa@escolajungfrau.net

– Extraescolars extraescolars.afa@escolajungfrau.net

– Menjador menjador.afa@escolajungfrau.net

 

També vam informar que ja hem rebut la subvenció de la socialització de llibres i algunes famílies ens van dir que podriem reinvertir els diners en renovar la biblioteca enlloc de retornar la part proporcional.

El retorn per cada curs, entenent que es retornaria la quota del curs que feia l’alumne el curs passat, seria de:

Si algú vol que se li retorni la part proporcional que enviï un correu a socialitzacio.afa@escolajungfrau.net, sinó entendrem que ho vol reinvertir.