Recordareu que el dia dotze d’aquest mes de novembre, tenim convocada l’assemblea Ordinària anual de l’A.M.P.A., on s’expliquen totes les actuacions que es van fer en el curs anterior i les que es preveuen fer en aquest curs 2014-2015. Per agilitzar l’assemblea, us adjuntem la Memòria Econòmica i l’acta del curs passat, per a la