Inscripció a la sessió d’educació emocional SEER per famílies