GT de Menjador: no parem per vacances!

Durant aquestes vacances, ens hem reunit per a avaluar, segons una taula de baremació de criteris objectius, la vintena de projectes que han arribat a l’AFA per a la gestió del servei de menjador de la Jungfrau.

Ara, ens reunirem amb les sis empreses que han tret la puntuació més alta. D’aquí, escollirem les tres que presentaran els projectes davant les famílies.

I, després, tots a votar!

El GT de Menjador seguim treballant per a escollir l’empresa que s’adeqüi més a les necessitats de les nostres filles i fills!

Continuem!