FAQS sobre la COVID a la #JungfrauSegura

Benvolgudes famílies,

Us fem arribar informació relacionada amb la situació actual:

  • Quadre resum davant de casos sospitosos de COVID:

  • Quan han de portar mascareta a l’escola?

En els alumnes d’Educació infantil (de 3 a 6 anys) l’ús de la mascareta no és obligatori a l’aula, tot i que és recomanable. En els espais comuns i quan no es pot assegurar la distància mínima de seguretat entre diferents grups, sí que l’han de portar. També l’han de portar en les activitats extraescolars excepte el moment de berenar.

De 1r a 6è de primària (de 6 a 12 anys) i durant les primeres dues setmanes de curs l’ús de mascareta serà obligatori, també quan s’estigui amb el grup de convivència dins de l’aula.  També l’han de portar en les activitats extraescolars excepte en el moment de berenar.

L’ús de la mascareta ve marcat pels protocols de Salut i les instruccions del departament d’Educació a l’escola. Segons la situació epidemiològica de cada moment, l’Escola i/o el Departament de Salut poden canviar aquestes directrius o ampliar-ne l’ús.

  • Què hem de fer fora de l’escola?

Recordeu que totes les mesures que es prenen amb els infants a l’escola necessiten de la nostra responsabilitat fora: al parc, a les entrades i sortides i amb els contactes externs, per a què segueixin protegits.

  • Per què les famílies han de portar el gel hidroalcohòlic? Quin ús se’n fa?

El rentat de mans és una de les mesures més eficaces per combatre el contagi de la Covid. El rentat amb aigua i sabó és el més recomanable, no obstant, la situació i quantitat de lavabos a l’escola no fan possible que tot l’alumnat pugui dur a terme el rentat de mans d’aquesta manera. Per aquest motiu, els alumnes fan servir el gel hidroalcohòlic a l’arribada i a la sortida de l’escola, abans i després d’anar al lavabo i al pati.

El departament d’Educació no ha facilitat una partida específica per al subministrament de gel hidroalcohòlic a les escoles. Amb els recursos extres que s’han dotat, l’escola ha prioritzar altres necessitats com la preparació de les aules per acollir els nous grups creats per reduir el nombre d’alumnes en una mateixa classe.

  • Es faran sortides, casals i colònies aquest curs?

Sí, l’AFA i l’escola han previst mantenir les colònies, casals i sortides complint la normativa de seguretat Covid. Sempre i quan la situació epidemiològica i les mesures preses per les autoritats ho permetin.
Si no es fan, el destí de les quotes pagades es decidirà en l’Assemblea de l’AFA.

També un deixem un document amb les preguntes freqüents respecte als canvis d’aquest curs.