Es busca: TRESORER!

La tresorera actual de l’AMPA no pot seguir en el càrrec el curs vinent i necessitem recanvi.

Les funcions principals, amb el suport del gestor de l’associació, són:

  • Custòdia i control dels recursos de l’associació.
  • Elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
  • Portar el llibre de caixa.
  • Signar rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
  • Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, que han de ser visades prèviament pel president/a.

Si ens pots donar un cop de mà, posa’t en contacte amb l’AMPA aquí.

Moltíssimes gràcies!