DOCUMENTACIÓ: assemblea ordinària

Documentació Assemblea 3 de desembre 2020

 

Benvolgudes famílies,

Recordeu que el proper 3 de desembre de 2020 tindrà lloc de forma telemàtica l’Assemblea ordinària.

Us facilitem els enllaços de la documentació necessària per seguir-la.

  • Acta assemblea anterior 
  • Memòria AFA Memòria explicativa de l’activitat de l’afa durant el curs 19-20 que inclou funcionament general de l’AFA, activitats fetes per les comissions i per la junta.
  • Memòria econòmica Estat dels comptes de l’AFA i l’Escola durant el curs passat. El curs econòmic comença l’1 de setembre i acaba el 31 d’agost. A part de la transparència en els comptes, cal destacar un tret significatiu i gens comú, som un AFA amb auditoria de comptes. Aquesta memòria inclou ingresos i despeses de l’AFA i l’Escola per separats on s’inclou el retorn de la provisió de quotes no utilitzades del curs anterior.
  • Pressupost 20-21 El pressupost d’aquest curs està fet programant el curs amb normalitat, tenint en compte que es desenvoluparan totes les activitats normals d’un curs normal.
  • Pla de treball AFA Comissions Una programació dels objectius del curs i de què volen treballar les comissions, sempre de manera voluntària i desinteresada, les comissions són el motor de l’AFA.

Salut per tothom!

#JungfrauSegura #AssembleaJungfrau #femescola