COMUNICAT A LES FAMÍLIES SOBRE L’ENLLUMENAT DE LES PISTES

Amb la voluntat que tingueu la màxima informació us traslladem les accions que s’han fet per resoldre el problema de l’enllumenat:

En una segona visita de manteniment s’ha valorat que la instal·lació del nou comptador fa que quan la potència de consum arriba a un consum, el comptador talla el subministrament com a mesura de estalviament.

1. Es parla amb l’Ajuntament per demanar que canviïn el consum contractat o el comptador. No és possible.

2. S’opta diferentes mesures per què no salti el contador. sembla que no hi ha una causa-efecte i cada dia és diferent.

3. Ens plantegem alternatives que puguin solucionar temporalment el problema, amb l’intenció que siguin viables i es parla amb l’oficial de l’escola, la direcció, àmbit escola i l’AFA.

– Fanals temporals no és possible per la potència contractada, saltaria igual.

– Canviar bombetes per bombetes leds. Pendent de confirmació de l’Ajuntament

– Possibilitat de fer l’activitat en un altre espai municipal temporalment. No hi han espais.

Futures accions:
1. Esperar a que realmente canviïn les bombetes leds i disminueixi el consum i no salti, si és aquesta realment la causa.

2. Un partit de l’oposició farà una demanda al proper ple específicament per resoldre el nostre problema.

3. L’ AFA treballa conjuntament amb Àmbit Escola i amb Fampas per fer queixes conjuntes i tenir més força.