Competències Bàsiques i Revàlides

Actualment, a l’escola es passen les proves diagnòstiques a 3r i les proves de competències bàsiques a 6è. Aquestes proves no són selectives i els seus resultats no es fan públics.

Les proves aporten informació a l’escola perquè pugui haver una reflexió interna i saber quins aspectes cal reforçar. També, aporten informació a les famílies amb nens a 6è.

Un altre tema són les revàlides proposades per la LOMCE, que només afecten a secundària. Aquestes sí que són proves selectives i, de moment, la seva implementació s’ha aturat.