COMUNICACIÓ

Comissió amb l’objectiu de transmetre informació i necessitats als pares i mares de l’escola.
Fa el manteniment de la web de l’AMPA, del Facebook de l’AMPA i la coordinació dels delegats de curs.

Recull de Recursos


NOTÍCIES

 

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA ORDINÀRIA AFA JUNGFRAU 2020-2021

Es convoca a totes les persones sòcies de l’associació de famílies d’alumnes de l’Escola Jungfrau a l’assemblea ordinària que tindrà lloc el dijous 3 de desembre de 2020 a les 18h amb una durada aproximada de 2 hores

L’assemblea es desenvoluparà de forma telemàtica a través de l’aplicació MEET. També es podrà seguir per YouTube ja que l’aplicació Meet només pot contenir 100 entrades simultànies. Tant per una com per l’altre rebreu una invitació per correu electrònic i Whatsapp.

Amb antelació a l’assemblea (cinc dies abans com a mínim) podreu consultar a través de les entrades al web els següents documents, necessaris per a seguir l’assemblea.

 • Acta Assemblea anterior
 • Memòria AFA
 • Pla de treball de la Junta i les Comissions
 • Memòria econòmica
 • Pressupost 20-21

MOLT IMPORTANT: A partir d’avui dilluns 16 i fins el dimecres 25 teniu 10 dies per acreditar-vos per a les votacions, que seran on line i a través del GoogleForms. Per tenir dret a un vot vàlid, haureu d’enviar-nos per correu electrònic ( afa@escolajungfrau.net ) signada la vostra autentificació i dels vots delegats. El vostre correu ha de contenir la vostra signatura i còpia del DNI i si delegueu el vot, complimentat en l’apartat delego el mev vot a…

Es votarà al final de l’assemblea. S’obrirà el GoogleForms des de les 20h del dia 3 de desembre durant 24h fins a les 20h del dia 4 de desembre. Posteriorment us farem arribar el resultat de la votació, un cop validats els vots.

Els punts a votar seran:

 • Acta Assemblea anterior
 • Memòria econòmica
 • Pressupost 20-21
 • Renovació Tresorer/a

Adjunt us facilitem l’enllaç a l’autentificació i delegació del vot. Recordeu que cada unitat familiar de dos membres té dret a dos vots per família (un per cada membre) i que les famílies monoparentals tenen dret a un vot doble (per tant, el vot de l’únic progenitor convivent val doble).

 

Presidència de l’AFA

 

#AssembleaJungfrau

El dia 15 d’octubre, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Comissió camins escolars torna a dependre del Consell de Mobilitat Sostenible.

S’ha tractat les dificultats als accessos escolars a nivell de tots els centres. Caldria fer una instància a l’Ajuntament. Maristes ha tallat el carrer amb personal propi, però no està autoritzat per l’Ajuntament tot i que es va presentar instància.

Els oficials d’oficis només fan obertures de portes d’entrada i sortida de l’horari escola.

Tot i les moltes baixes d’aquests perfils i es posarà noves cobertures algunes escoles i 12 agents cívics.

L’aportació a les beques menjadors s’ha reduït respecte el curs anterior donat que ha augmentat el nombre de sol·licituds. 

 

PLA TREBALL de les COMISSIONS

Comunicació: mantenir la presència XXSS, suport a les publicacions, feina del COVID (FAQS) i seguir amb la difusió com anys anteriors.

Món educatiu: es valora si cal fer una formació per les famílies del programa innovamat. També es proposa seguir buscant informació per resoldre dubtes COVID, i referent a formació famílies recordar les propostes de l’Ajuntament de les formacions telemàtiques per tot els cicles. També hi ha un grup de famílies que volen tractar novament la Jornada Continua.

Gènere: Donar més visibilitat del moviment LGTBI amb les dates marcades al calendari:

25 de novembre dia contra la violencia de les dones, dinàmica de contes i taller de llaços.

08-14 de febrer jornades de la dona i la nena de la ciència fer un taller virtual per part de noies voluntàries (enginyeres) que desenvolupen activitats online gratuïts.

08 de març dia internacional de la dona, treballar-ho conjuntament amb l’escola.

15 de maig dia internacional de les famílies, fer una exposició a l’escola amb cartells.

També es proposa:

 • Revisió de les activitats extraescolars que es fan al centre, proposta de pautes a seguir per tenir unes perspectives de gènere.
 • La renovació de les disfresses de la ludoteca o recollida de part de les famílies pel curs 2021-22. 
 • Projecte “Llavors”, certamen concurs literari/audiovisual.

Verda: no hi ha perspectives de pressupost però potser es necessitem fer despeses per accions puntuals, sobretot pels temes de l’entrada a l’escola als matins i migdia.

Patis: revisar i estudiar la millora de material d’esports (Àmbit i l’escola, despesa compartida).

Marató: replanteja les accions per aquest any, no presencials. Idea de fer una gimcana a la ciutat de Badalona, es mantindrà la rifa. Es necessita reforç en termes de comunicació, reclam de productes per a la rifa de part dels comerços, sobretot al desembre (pistes, idees, engrescar a la gent, etc). 

Festes: no hi ha cap activitat per temes de COVID.

Serveis externs: seguiment de menjadors periòdicament amb la falta de visites presencials per temes COVID (la problemàtica de la migdiada els alumnes P3 no hi ha més queixes), el tema de les extraescolars estan en marxa, a nivell del Palau comença en un parell de dies (instruments de vent es planteja fer-ho a fora de l’escola, a l’AAVV, al novembre), encara està pendent de definir.

 

JORNADA CONTINUA

Hi ha un moviment/plataforma amb molta força per tornar a avaluar la possibilitat de fer una jornada continua. L’interès és per part de diferents centres del municipi, hi ha un grup de mares i pares agafa el repte de canalitzar i fer difusió a les famílies de tot el que implica al nostre centre.

Es vol crear una bústia per poder enviar tots els dubtes referents aquesta alternativa a l’horari lectiu.


ENTRADA C/AGUSTÍ MONTAL

Contacte amb GU per tal de millorar l’accés al centre. 

 

ASSEMBLEA ORDINÀRIA

S’obrirà per un canal de Youtube, amb canal de consultes i comentaris  i les votacions  es formalitzaran amb Google Forms.

Data pendent de les memòries i el tancament econòmic auditat.

El dia 16 de setembre, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

BENVINGUDA

Es demana que les comissions concretin les vocalies per tal de millorar l’organització interna de l’AFA. Es vol millorar la comunicació cap a les famílies.

A l’octubre farem una crida de voluntaris perquè P3 es puguin incorporar e intentar donar suport i injecció de gent a les comissions i fer-los partícips des del primer moment.

Es proposa fer un comunicat/recordatori a les famílies amb certs temes de l’escola, com l’obligatorietat de l’ús de la mascareta en aquests primers 14 dies de curs.

Han sorgit queixes sobre diversos temes:

 • Gels: Com a escola verda es proposa fer una compra col·lectiva, per estalviar el consum de plàstic i també estalvi econòmic.
 • S’ha creat Excel per recollir queixes i suggeriments..

PALAU de la MÚSICA

Sembla que l’activitat extraescolar de música s’acabarà fent si es poden complir les mesures de COVID. S’ha de avaluar els espais disponibles a l’escola per a la seva realització.

AVALUACIÓ CURS PASSAT

L’enquesta ha servit per veure el grau de satisfacció de les famílies.

PLA AQUEST ANY

Passarem la graella per cumplimentar la informació relativa a les comissions i tenir clar els objectius del curs, com valorar aquest objectius, organització interna, avaluar les partides pressupostàries, fer la memòria a la finalització del curs, etc.

FORMACIÓ FAMÍLIES / FAMÍLIA ESCOLA

Es proposa buscar una figura sociosanitària per a fer una xerrada, virtual, vers la COVID.

L’any passat es van fer 2 cursos en format digital, i per aquest curs hi han propostes per treballar. Es necessita un voluntari/a per organitzar les formacions (virtuals).

MARATÓ

S’ha afegit una nova voluntaria al grup de treball,  any molt peculiar i dirigida a la COVID, amb un format evidentment virtual.

CAMINS

En referència als camins escolars la reunió amb l’Ajuntament al febrer ja es va donar a entendre que no era una prioritat, abans de la situació de la COVID.
Però es vol proposar idees per ajudar a l’entrada dels alumnes en les entrades i sortides de la jornada, no tan sols limitar els accessos als vehicles o bé les mesures de l’Ajuntament per regular les masificacions per part de les famílies, sino altres accions com cartells o marques al terra. Intenta sensibilitzar a les famílies amb fotografies de les situacions que ens trobem diariament. 

Es proposa sol·licitar una delimitació física a les voreres (baranes) a l’Ajuntament via instància. Es farà la consulta.

RESUM FAMPAS 

24 assistents a la reunió, gestionada per la Cristina (secretaria) i la Mireia López Godoy.

Han tractat les diferents reunions mantingudes amb l’Ajuntament i ERC.

La reunió amb l’Alcalde, Regidor, Coordinador i la Junta de directors es pot destacar amb els punts claus referent a:

 • Les escoles s’han d’obrir.
 • Que les mesures i directrius del Departament tenen marge de millora.
 • A la ciutat de Badalona hi ha realitats molt diverses en termes d’escoles.

Altres punts a destacar:

 • L’Ajuntament ofereix a les escoles 3 serveis de neteja diaries format per una brigada itinerant i es focalitzaran principalment als lavabos.
 • A nivell del manteniment de les escoles, està previst resoldre els tràmits burocràtics i contractuals el 01.10 i fer arribar aquesta figura a tots els centres educatius.. Hi ha 8 empreses que podran oferir material als oficials, i s’ha fet una borsa de treball amb 32 eventuals per cobrir les baixes.
 • El servei de recollida de paper als centres depèn de Foment i no poden millorar o resoldre les queixes. 
 • Han facilitat espais per a les AMPES i equipaments per als centres que ho solicitin, l’Ajuntament està disposat a cedir els espais que es justifiquin amb la màxima celeritat.
 • En aquest curs es mantindrà la matrícula viva.
 • També ha donat compromís per resoldre la situació dels nous equipaments per Ventós Mir i per Badalona Port.
 • S’ha signat el conveni per famílies més desfavorides per la compra en els mercats municipals sempre que no es pugui accedir a les beques.
 • Tota la informació de les reunions es poden trobar a les xarxes socials.

De la reunió amb ERC, destacar les necessitats de personal detectades, i que les AMPES estan oblidades i han perdut la força de gestió.

També destacar la reserva de 45 M€ per tota Catalunya en material de Covid, no saben quina part toca a Badalona i els criteris per considerar una escola vulnerable. 

A la xarxa TELEGRAM s’ha obert el canal salutescolaCAT.

PRESSUPOSTOS

Hi ha un pressupost general de 1.500€ per totes les comissions.

 

Benvolgudes famílies!

El proper 9 de Novembre a les 18h es farà un Webinar explicant la metodologia del programa INNOVAMAT que utilitza l’alumnat per estudiar matemàtiques a primària.

Si vols saber com és INNOVAMAT connectat al meet, per poder seguir l’explicació del mètode i resoldre dubtes.

#afajungfrau

#moneducatiu

 

Us adjuntem el pla Anual de l’Associació.

Aquest curs, tindrem menys interacció entre les persones a nivell físic, però intentarem mantenir l’escalf i la motivació de sempre per poder construir llocs de trobada entre totes les persones que formem l’AFA.

https://drive.google.com/file/d/1hzaembKD0SXkuhDhpX9MoiewZ7ZTOxyA/view?usp=sharing