COMUNICACIÓ

Comissió amb l’objectiu de transmetre informació i necessitats als pares i mares de l’escola.
Fa el manteniment de la web de l’AMPA, del Facebook de l’AMPA i la coordinació dels delegats de curs.

 

NOTÍCIES

Aquest curs es convoquen eleccions per renovar 2 membres representants de pares i mares al Consell Escolar de Centre. Les eleccions es duran a terme dimarts 28 de novembre.

El dia 12 de novembre es formalitzarà la constitució de la mesa electoral. Les persones que seran designades per sorteig rebran informació directa per part de la Presidenta del Consell.

 

Calendari del procés electoral

5  de novembre Publicació del cens electoral provisional. Les llistes estaran exposades al vidre del vestíbul de l’escola.
7 de novembre Sorteig per tal de designar els membres vocals de les meses electorals.
12 de novembre Constitució de les meses electorals
6 al 9 de novembre Període de reclamacions del cens electoral
Fins el 20 de novembre Presentació candidatures
12 de novembre Publicació del cens definitiu un cop ateses les reclamacions
22 de novembre Publicació de candidatures
28 de novembre Votacions per escollir els representants de pares i mares

 

Us animem a participar en aquestes eleccions ja sigui com a candidat a representant del sector pares i mares o exercint el vostre dret a vot per escollir les persones que han de formar part de l’òrgan màxim de participació, que és el Consell Escolar.

Tothom que vulgui presentar la seva candidatura que es posi en contacte amb la Presidenta del CEC (directora de l’escola) abans del dia 20 de novembre.

 

Us adjuntem les funcions que té assignades el Consell Escolar.

Què és el Consell Escolar?

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Què fa el Consell Escolar?

Entre les seves funcions destaquen les següents:

  • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions.
  • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre.
  • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
  • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
  • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
  • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
  • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
  • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
  • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

Per què és important que les famílies participeu en el consell escolar?

Com cada any, us hem explicat l’activitat de l’AFA, allò que ha fet cada grup de treball i entitat, i les propostes pel curs vigent. Les teniu resumides a les imatges següents:

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Recordeu que, per fer possible tot això, calen mans que facin i caps que pensin. Si cada família participa en allò que li agrada o interessa, ja sigui poc o molt, entre tots farem créixer l’AFA i la comunitat educativa.

Aquest és l’últim curs de diverses persones actives dins l’AFA. També, s’acaba el trienni de la presidència. Cal trobar relleus per mantenir l’energia i l’empenta!

També, us informem que s’ha aprovat la pujada de quota en 1€ al mes, després de 12 anys. Aquest euro anirà íntegrament a l’aportació de l’escola destinada a material, sortides i colònies.

Per últim, i com sempre, us demanem que no dubteu a fer-nos arribar les vostres propostes, dubtes, queixes o suggeriments sobre tot allò que considereu interessant posar sobre la taula.

El dia 17 de setembre de 2018, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

ASSEMBLEA

Es portaran a votació els següents punts:

-Augment de la quota a 24€ a causa de l’augment de costos.

-Renovació del càrrec de secretari/secretària.

-Disminució o eliminació d’aportacions diverses a comissions i grups de treball de l’AFA i a projectes externs de grups vinculats a l’entitat.

FESTES

Aquest curs 2018/2019, està previst organitzar 3 festes:

-Castanyada, el 31/10/18

-Carnestoltes, l’1/3/19

-Fi de curs, el 14/6/19. Es proposa conservar el nom Jungfrafesta però traslladar-lo a la festa de fi de curs.

Agermanament podrà tenir presència a les tres festes però, a banda, s’ha de decidir en una reunió conjunta de quina manera es compensarà la recaptació de diners que obtenien del bar de la Jungfrafesta que es feia a la primavera.

CAMÍ ESCOLAR

S’inauguren dos camins escolars a la nostra zona, apleguen totes les escoles públiques i part de les concertades. Tot i la feina feta pel grup de treball i de les reunions amb l’Ajuntament, a dia d’avui encara no s’ha fet cap actuació per millorar l’entorn de l’escola i sembla ser que l’únic que està previst fer, d’aquí al dia de la inauguració, és pintar de verd els passos de vianants. La direcció de l’Escola farà un escrit per informar a l’Ajuntament que les famílies de la Jungfrau no estan contentes amb el desenvolupament del projecte.

MENJADOR

Es va firmar el contracte el passat mes d’agost. Àmbit va contractar una empresa per fer una neteja a fons i van comprar estris, un forn, taules i cadires. Tots els monitors estan formats en el protocol d’al·lèrgies. Els preus dels menús estan entre 6.20€ i 6.80€ (segons decret de la Generalitat). Un cop al mes el grup de treball es reunirà amb el servei de menjador per fer un seguiment. Està previst que, de manera progressiva i començant pels més grans, es vagi introduint l’hàbit de rentar-se les dents.

ALTRES

No s’ha rebut resposta del Síndic de greuges en referència a la falta de planificació i la manca de places. Se seguirà fent pressió per no trobar-nos en la mateixa situació el curs vinent.

Un grup de famílies planteja la possibilitat d’organitzar excursions trimestrals.

Formació de pares té programades 6 xerrades de “Créixer en família” amb cost zero.