Comissió Família-Escola

Us presentem la comissió Família-Escola que vam iniciar a final del curs passat i que té per objectiu facilitar la comunicació entre l’escola i les famílies de manera bidireccional, aportant informació, propostes, nous punts de vista, altres maneres de fer i recursos perquè creiem que l’educació és cosa de tots. Pretenem donar veu a les famílies i treballar conjuntament amb l’escola per millorar i enriquir l’educació dels nostres fills.

Actualment, sembla que es vol produir una “revolta educativa”, innovant i reinventant les pràctiques de tota la vida i ens agradaria posar sobre la taula, per debatre i sotmetre a votació temes tan importants com: l’horari lectiu, els deures, els llibres de text, l’educació emocional entre d’altres…

Per això si tens informació, idees, propostes i/o vols col·laborar amb la comissió, contacta amb nosaltres!

Contacta amb la Comissió Família – Escola