Calendari del curs 2015-2016

Compartim el calendari que el Centre d’Educació Infantil i Primària Jungfrau ha fet arribar per aquest curs:

CALENDARI DEL CURS:

A la pàgina web de l’escola trobareu el calendari del curs.

  • Hi ha hagut un error: el dia 8 de gener no és una festa de lliure elecció; és dia lectiu.

Els dies festius de lliure disposició són: 

  • 2 de novembre de 2015
  • 7 de desembre de 2015
  • 8 de febrer de 2016
  • 29 d’abril de 2016


http://www.xtec.cat/ceipjungfrau/calendar/calendari%2015-16.pdf