PROJECTE ESCOLA

El projecte escola és una inversió econòmica que s’utilitza per adquirir materials necessaris per l’escola com ara ventiladors, tendalls pels badius d’infantil, ordinadors o d’altres temes.

Curs 2016-2017:

  • Espais d’aprenentatge per l’alumnat d’ed. Infantil (taules de llum i material).
  • Espai de treball en grup al vestíbul format per 4 taules amb 16 cadires.
  • 13 notebooks amb moble, material informàtic en general i per l’aula NEE.
  • Jocs pintats al pati gran, 4 taules de pícnic pel vial de l’escola i una prestatgeria per guardar jocs pel pati.

Curs 2017-2018: (previsió)

  • 30 Llitets apilables per P3.
  • Renovació de les proteccions de les 6 cistelles de bàsquet del pati gran.
  • Projecte de l’empresa MILANTA per redissenyar els espais exteriors.
  • Formació en prevenció de l’assetjement.