AFA


Qui som i què fem

L’AFA sóm tots els pares, mares, tutors dels alumnes de la Jungfrau i la nostra participació és important per contribuir al bon desenvolupament de l’educació dels nostres fills. Ens organitzem a través de COMISSIONS i GRUPS DE TREBALL.

T’estem esperant!!!     PARTICIPA

La quota de l’AFA es reparteix aproximadament així:
 
 
Les activitats que gestiona i porta a terme l’AFA són possibles gràcies a la iniciativa, a l’empenta i al desig de millora de les persones que en formen part. Amb la seva dedicació, pràcticament diària durant el curs escolar, i també durant les setmanes d’abans de l’inici del curs i després de la finalització del curs, garanteixen que els nostres nens i nenes puguin gaudir d’entreteniments i elements educatius extraordinaris, i que els pares i mares n’estiguin informats i puguin també accedir a cursos o xerrades formatives i informatives.

Participem amb la FAPAC, FAMPAS Badalona, Badalona es mou, la Diada ensenyament públic.

Hem elaborat un reglament de règim intern i pots consultar els Estatuts aquí, però et resumim les funcions dels membres electes:

Presidència:

 • Dirigir i representar legalment l’associació.
 • Presidir i dirigir els debats.
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

Tresorer/a:

 • Custòdia i el control dels recursos de l’associació
 • Elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 • Portar un llibre de caixa.
 • Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 • Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a
 • Ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi

El secretari/ària:

 • Custodiar la documentació de l’associació
 • Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions
 • Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar
 • Portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Les comissions o grups de treball

 • La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
 • La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

La composició de la junta electa actual és:

 • Presidència: Bruna Monfort
 • Vicepresidència: Txell Pujol
 • Secretaria: Àlex Saldes
 • Tresoreria: Estel Grífol

NOTÍCIES

El dia 14 de desembre, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

JORNADA PORTES OBERTES AFA

Arran de la necessitat de l’associació de  créixer en col·laboradors per cobrir els relleus pel proper curs, volem començar accions de crida. És proposa fer una breu intervenció al concert de Nadal exposant: objectius AFA 18-19, participació en els canvis/projectes i vinculació amb l’escola. Així com accions de comunicació per altres canals (WhatsApp delegats, per exemple).

SOCIALITZACIÓ MATERIAL INICI DE CURS

Seguint amb les reduccions pressupostàries de les famílies de l’AFA, es vol llançar la proposta de compra col·lectiva de material d’inici de curs.

S’ha de treballar en la vehiculació de les aportacions per família per no barrejar-ho amb la quota recurrent. En aquest sentit, es vol fer un seguiment de la despesa del pressupost anual de l’escola pel que fa a la compra de material.

RESUM ASSEMBLEA FAPAC

El passat dissabte 24 de novembre, es va representar a l’AFA a la 41a Assemblea General Ordinària de la FaPaC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya). Hi van participar 130 de les 2.350 ampes associades, des de les 9 h del matí fins les 16 h.

L’ordre del dia era molt extens i va crear molt debat entre els assistents; es van aprovar els nous Estatuts, el Reglament de Règim Intern i el Pla d’Acollida per votació.

Malgrat la rellevància del Decret de Menjador no es va tractar el tema com a prioritari (no es va aportar cap dada rellevant).

JORNADA PLANIFICACIÓ FAMPAS

La Jornada FAMPAS se celebrarà el 19 de gener.

Serà oberta a tothom, a totes les escoles de Badalona i a les respectives direccions, per exposar problemàtiques i possibles solucions davant l’ampliació de noves línies ja que no es poden admetre noves línies, calcal trebal amb alternatives com desconcertar escoles o modificar zones, etc.

Per convidar a la jornada de planificació de FAMPAS, es proposa informar per WhatsApp i per correu electrònic per recollir propostes i organitzar-nos. Cal que les aportacions siguin interessants.

DIADA EDUCACIÓ PÚBLICA

S’ha planificat pel dia 27 d’abril a la tarda.

Per a la diada de l’educació pública cal proposar activitats (l’anterior va ser per sensibilitzar sobre els camins escolars).

ALTRES:

COMPRA ALTAVEU

Es proposa la compra d’un altaveu per a realitzar activitats/festes al pati de l’escola.

Desconeixem les característiques/requeriments necessaris perquè sigui operatiu.

TALLERS SEER

Aquests tallers significaran 57 hores de formació a les aules, entre tots els grups. Finalitzaran al febrer.

Es proposa fer la sessió per a famílies durant el febrer.

Es valora obtenir un retorn del desenvolupament dels cursos, sense individualitzar els casos.

JORNADA DEBAT

Es proposa fer una jornada a l’abril per debatir les diferents possibilitats que ofereix l’actual jornada PARTIDA vers una jornada CONTINUADA.

COMITÉ VERD

La problemàtica dels camins escolar persisteix i la solució de l’Ajuntament és clarament insuficient.

Es planteja fer campanya dels punts negres existents a la nostra ciutat, ja que no hem rebut retorn de l’enquesta del mes de maig.

Es proposa utilitzar la plataforma Twitter per fer arribar les denúncies acompanyades:

– dels hashtag #camijungfrau #caminsescolars

– de les etiquetes @AlcaldePastor @AfaJungfrau

MANTENIMENT EQUIPACIÓ MUNICIPAL

S’ha modificat la llei de contractació municipal i aixo suposa un augment de la burocràcia per a realitzar petites intervencions de manteniment.

JUNGFRAU FESTA

Sé celebrara el 30 de gener amb activitats solidàries amb Nicaragua dins de la jornada lectiva.

RESPOSTA DEL SÍNDIC DE GREUGES

Referent a la queixa Q-05945/2018.

Resum

Hola famílies!

Busquem gent que vulgui organitzar uel primer mercat d’intercanvi de disfresses abans de carnestoltes de l’escola Jungfrau.

Si et motiva la idea i tens ganes de tirar-ho endavant, posa’t en contacte amb l’AFA a comunicacio.afa@escolajungfrau.net

Famílies,

El proper 19 de gener, FAMPAS organitza una jornada per treballar les diferents problemàtiques relacionades amb l’educació a Badalona i per mirar de trobar solucions de ciutat. Tot això amb el títol: #ConstruïmFutur: Reflexionem sobre l’escolarització a Badalona. Diagnòstic i propostes.

La idea és organitzar-nos per poder  portar treballats els següents punts:

 • plantejament de les principals problemàtiques
 • establiment de les necessitats prioritàries del vostre entorn
 • reflexió sobre quines solucions serien adients
 • formulació de propostes consensuades

Si hi vols participar, contacta amb comunicacio.afa@escolajungfrau.net

Gràcies!