PROJECTE ESCOLA

El projecte escola és una inversió econòmica que s’utilitza per adquirir materials necessaris per l’escola com ara ventiladors, tendalls pels badius d’infantil, ordinadors o d’altres temes.

Curs 2021-2022:

 • Compra d’ukeleles per al nou projecte de música de l’escola
 • Renovació de dues taules de tenis taula al pati de primària
 • Armaris de càrrega per als notebooks corresponent al pla de digitalització de l’escola (fase 3)
 • Tauletes digitals per a infantil.

Curs 2020-2021:

 • Renovació d’ordinadors portàtils per a la redigitalització de l’escola (fase 2)
 • Incorporació de notebooks per a treball de reforç i projectes

Curs 2019-2020:

 • Renovació parc d’ordinadors per a la redigitalització de l’escola (fase 1)

Curs 2018-2019:

 • Projecte Integrat d’educació emocional SEER (tallers a totes les aules, formació al claustre i a famílies).
 • Tipi de fusta per al pati de primària.
 • Ventiladors per l’aula addicional.

Curs 2017-2018:

 • 30 Llitets apilables per P3.
 • Renovació de les proteccions de les 6 cistelles de bàsquet del pati gran.
 • Projecte de l’empresa MILANTA per redissenyar els espais exteriors.
 • Formació d’educació emocional a 4t i 5è.

Curs 2016-2017:

 • Espais d’aprenentatge per l’alumnat d’ed. Infantil (taules de llum i material).
 • Espai de treball en grup al vestíbul format per 4 taules amb 16 cadires.
 • 13 notebooks amb moble, material informàtic en general i per l’aula NEE.
 • Jocs pintats al pati gran, 4 taules de pícnic pel vial de l’escola i una prestatgeria per guardar jocs pel pati.