AFA


Qui som i què fem

L’AFA sóm totes les famílies dels alumnes de la Jungfrau i la nostra participació és important per contribuir al bon desenvolupament de l’educació dels nostres fills. Ens organitzem a través de COMISSIONS i GRUPS DE TREBALL.

T’estem esperant!!!     PARTICIPA

Les activitats que gestiona i porta a terme l’AFA són possibles gràcies a la iniciativa, a l’empenta i al desig de millora de les persones que en formen part. Amb la seva dedicació, pràcticament diària durant el curs escolar, i també durant les setmanes d’abans de l’inici del curs i després de la finalització del curs, garanteixen que els nostres nens i nenes puguin gaudir d’entreteniments i elements educatius extraordinaris, i que les famílies n’estiguin informades i puguin també accedir a cursos o xerrades formatives i informatives.
Participem amb la FAPAC, FAMPAS Badalona, Badalona es mou i la Diada ensenyament públic.
 
La quota de l’AFA es reparteix aproximadament així:
 

Hem elaborat un reglament de règim intern i pots consultar els Estatuts aquí, però et resumim les funcions dels membres electes:

Presidència:

 • Dirigir i representar legalment l’associació.
 • Presidir i dirigir els debats.
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

Tresorer/a:

 • Custòdia i el control dels recursos de l’associació
 • Elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 • Portar un llibre de caixa.
 • Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 • Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a
 • Ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi

El secretari/ària:

 • Custodiar la documentació de l’associació
 • Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions
 • Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar
 • Portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Les comissions o grups de treball

 • La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
 • La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

La composició de la junta electa actual és:

 • Presidència: Esteve Torregrossa 
 • Vicepresidència: Sonia Martín 
 • Secretaria: Mireya Nieto
 • Tresoreria: Estel Grífol

NOTÍCIES

El dia 21 de setembre de 2022, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

 

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

 • Com cada inici de curs s’ha fet l’actualització dels e-mails de les noves famílies de la Jungfrau i s’ha fet l’enviament d’informació de l’AFA d’inici de curs
 • Eina Mailchimp: durant un temps es va utilitzar l’eina MailChimp per fer enviament massiu d’e-mails de l’AFA. Aquesta eina està actualment en desús i s’acorda donar-la de baixa.

 

COMISSIÓ DE MENJADOR

 • Informació dels monitors del curs 2022-23:  Ambit escola enviarà un e-mail a totes les famílies usuàries del menjador informant del monitor assignat a cada curs.

AFFAC

L’AFFAC ha enviat 2 enquestes:

 • una enquesta de satisfacció a la que ha donat resposta
 • una enquesta d’incidències referent a l’hora extra del mes de setembre

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS

 • Extraescolar piscina: donada la situació actual de la piscina municipal Mireia Belmonte, l’AFA està estudiant la viabilitat d’ofertar altres piscines pel proper curs.

COMISSIÓ DE FESTES

 • Aquesta any es recuperen les festes començant per  la festa de la castanyada.
 • Actualment la comissió de festes està integrada per una única persona. Es necessiten més persones per poder organitzar les diferents festes del curs. Es farà una crida a les famílies per tal de que s’incorporin mares i pares a la comissió.

 

COMISSIÓ DE CASALS

 • La comissió de casals està assumida temporalment per presidència. Es farà crida a les famílies per sol·licitar mares i pares que vulguin incorporar-se a la comissió.

 

COMISSIÓ DE PATIS

 • Aquest curs s’han incorporat 2 persones noves a la comissió de patis
 • Rocòdrom:
  • A la votació de les propostes pel pressupost extraordinari la tercera opció més votada va ser el rocòdrom.
  • Després de la revisió tècnica per verificar l’estat del rocòdrom actual, el pressupost inicial per renovar-ho s’ha doblat fins arribar a un pressupost de 6.300 euros i no es pot assumir.
  • A la propera sessió de la comissió verda es valoraran les següents propostes més votades (grada de fusta al porxo, troncs i tobogan) tenint en compte la cessió del mobiliari d’Escofet.

PROPOSTES GUANYADORES PRESSUPOST EXTRAORDINARI

 • La vela del pati s’instal·larà la pròxima setmana en horari de migdia.
 • La insonorització del menjador es va realitzar a finals de juny del curs passat. Aquesta solució elimina la reverberació que es produïa al menjador durant els àpats. 

 

ENTRADA A L’ESCOLA

 • Vàries famílies han manifestat que el canvi d’entrada pel matí de tots els alumnes de l’escola per la porta d’infantil genera aglomeracions i neguit dels infants a l’hora d’entrada.
 • Es traslladarà al consell escolar que s’estudiï fer l’entrada dels nens d’infantil pel pati de sorra i els nens de primària per la porta de Martí Pujol.

FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA DURANT EL MES DE SETEMBRE

 • Algunes famílies manifesten que s’ha donat poca informació de l’escola a les famílies durant el mes de setembre de l’inici de curs (informació de professorat, etc). Donat que aquest curs n’hi ha jornada intensiva durant 4 setmanes moltes famílies no tindran contacte ni coneixen el professor dels seus fills fins a l’octubre.

 

NOVETATS ACCÉS AMB CONTRASSENYA A LES FOTOS

La direcció de l’escola, després de la reunió del claustre de professors, ha comunicat a l’AFA que:

 • A la web només es publicaran fotos de grup o algunes puntuals on no es puguin identificar  els alumnes.
 • Quan hi hagin fotografies de les activitats que realitzin els alumnes, s’enviaran a les famílies  via e-mail.
 • L’escola facilitarà a les famílies un nou document a signar sobre els drets d’imatge on es diferenciï clarament la publicació de fotos en un entorn públic, a la pàgina web, i la publicació de fotos en un espai restringit.
 • Queda pendent que comuniquin la nova política de fotografies de l’escola.

 

PRESSUPOST CURS 2022-2023

Per tal de completar el pressupost del nou curs, a la propera sessió de l’AFA, cada comissió ha de presentar els projectes previstos per aquest curs i les necessitats econòmiques associades.

RENOVE DE LA JUNTA DIRECTIVA

A mitjans del mes d’octubre està previst realitzar l’assemblea general anual de l’AFA on es realitzarà la votació pel canvi de la junta directiva: President, Vicepresidenta i Tresorera.

 

 

Benvolgudes famílies,

Properament es convocarà l’assemblea general on tractarem els temes relatius a l’activitat de l’AFA.
En aquesta assemblea caldrà renovar la Junta actual. Es renoven els càrrecs de presidència (president i vicepresident) i de manera excepcional la tresoreria.

 

 

Si esteu interessades en formar part de la Junta, és el moment de presentar la candidatura.
Envieu a través del correu  la vostra candidatura o bé les vostres preguntes, si les teniu. 📧

Recordeu que la Junta representa legalment a l’associació, motiu pel qual és important formar-ne part.

De l’existència d’una junta en depenen les subvencions de socialització, el funcionament econòmic de l’escola, la relació amb la comunitat educ

ativa i l’atenció a les famílies de l’escola.

TOTS SOM AFA!
ARA ÉS EL MOMENT!

L’Ajuntament de Badalona ofereix a les escoles de la ciutat cursets de piscina amb preus reduïts. L’escola Jungfrau té assignats dos dies per assistir a aquests cursets. L’AFA recepciona les sol·licituds i el cobrament de la quota que posteriorment abonem a l’Ajuntament.

El curset de piscina comença el proper 1 d’octubre  i finalitza amb el curs escolar.

Els dies i places assignades a la nostra escola són:

DIMECRES de 16.45 a 17.30

grup EI: 7 places

grup Pri: 10 places

 

DISSABTE:

grup EI: 11.15 a 12.00 (20 places)

grup Pri: 08.30 a 9.15 (20 places)

 

INSCRIPCIONS:

El dimarts que ve, dia 20/09, a partir de les 09:00 s’obrirà el formulari per apuntar-se a les llistes. Aquesta sol.licitud es fa per ordre d’inscripció. Si un grup s’omple, la gent que quedi registrada seguirà el mateix ordre en la llista d’espera, ja que si hi ha baixes us trucarem per oferir-vos la plaça.

 

Atentament,

AFA Jungfrau

 

 

 

 

Extraescolar Música del Palau,

us informem que a partir d’avui dilluns 11 de juliol, s’inicia el període d’inscripció de l’Extraescolar de Música per al curs 2022/23. La inscripció és oberta a tothom i es podrà fer de forma telemàtica, a través del formulari en línia que trobareu en aquest enllaç.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

MÚSICA I MOVIMENT P4-P5

Desenvolupament sensorial del sentit musical, mitjançant la cançó, la dansa, les audicions musicals, el moviment i el joc

QUOTA: 29,50 € mensuals

MÍNIM ALUMNES: de 8 a 16

HORARI: dijous migdia, a determinar

DURADA: 45 minuts ESPAI: a determinar

CANÇÓ I PERCUSSIÓ 1r i 2n Primària

Veu, oïdai ritme, expressió, imaginació i creativitat amb percussió corporal i instruments orff

QUOTA: 29,50€ mensuals

MÍNIM ALUMNES: de 8 a 16

HORARI:dijous migdia, a determinar

DURADA: 45 minuts Espai: a determinar

VA DE VENT agrupació instrumental 3r i 4t/ 5è i 6è Primària

Interpretació instrumental col·lectiva a través de repertori de música moderna. Dos professors simultanis

QUOTA: 51,00€ mensuals

MÍNIM ALUMNES: apartir de 8

HORARI: dilluns migdia, a determinar

DURADA: 60 minuts Espai: a determinar

Adjuntem el díptic informatiu amb la proposta d’activitats, ràtios, horaris i quotes previstes.

Que no s’aturi la música!

 

AFA Jungfrau

 

Ja podeu consultar les activitats extraescolars pel curs que ve. Com sempre les famílies que ja esteu apuntades a diverses extraescolars, conserveu la plaça per a la seva continuïtat. Aqui teniu el llibret explicatiu per a que feu qualsevol consulta. També podeu consultar a afa@escolajungrau.net

Les famílies noves han de fer la inscripció a través del link  http://ambitescola.cat/ae/

Aprofitem per recordar-vos que tant bon punt ens ho comuniquin, sortiran les informacions relatives a les extraescolars de Múscia del Palau i la Pisicna Municipal

 

Afa Jungfrau