AFA


Qui som i què fem

L’AFA sóm totes les famílies dels alumnes de la Jungfrau i la nostra participació és important per contribuir al bon desenvolupament de l’educació dels nostres fills. Ens organitzem a través de COMISSIONS i GRUPS DE TREBALL.

T’estem esperant!!!     PARTICIPA

La quota de l’AFA es reparteix aproximadament així:
 
Les activitats que gestiona i porta a terme l’AFA són possibles gràcies a la iniciativa, a l’empenta i al desig de millora de les persones que en formen part. Amb la seva dedicació, pràcticament diària durant el curs escolar, i també durant les setmanes d’abans de l’inici del curs i després de la finalització del curs, garanteixen que els nostres nens i nenes puguin gaudir d’entreteniments i elements educatius extraordinaris, i que els pares i mares n’estiguin informats i puguin també accedir a cursos o xerrades formatives i informatives.

Participem amb la FAPAC, FAMPAS Badalona, Badalona es mou, la Diada ensenyament públic.

Hem elaborat un reglament de règim intern i pots consultar els Estatuts aquí, però et resumim les funcions dels membres electes:

Presidència:

 • Dirigir i representar legalment l’associació.
 • Presidir i dirigir els debats.
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

Tresorer/a:

 • Custòdia i el control dels recursos de l’associació
 • Elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 • Portar un llibre de caixa.
 • Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 • Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a
 • Ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi

El secretari/ària:

 • Custodiar la documentació de l’associació
 • Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions
 • Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar
 • Portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Les comissions o grups de treball

 • La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
 • La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

La composició de la junta electa actual és:

 • Presidència: Bruna Monfort
 • Vicepresidència: Txell Pujol
 • Secretaria: Àlex Saldes
 • Tresoreria: Estel Grífol

NOTÍCIES

Les joguines són de totes

No hi ha joguines de nens i joguines de nenes, tots i totes han de poder jugar lliurement com vulguin i amb el que vulguin. Però des dels mitjans de comunicació, la publicitat i molts models adults que hi apareixen, insisteixen en segregar els infants amb les joguines; cotxes, esports i construccions per a nens, i princeses, maquillatge i cuinetes per a nenes.

Què vol el patriarcat?

Quina és la finalitat de vendre joguines i formes de jugar diferents per a nens i per a nenes?

La finalitat és mantenir els rols d’homes i dones del sistema patriarcal; els homes han de ser forts, agressius i rebels, i les dones han de ser passives, atractives i submises. Tots han de jugar respectant aquests rols per mantenir l’ordre d’aquest sistema social per continuar amb el domini dels homes. Violència i opressió acabaran quan canviem aquest paradigma.

Per on comencem?

Les famílies que busquem un futur més digne per als nostres infants, sense dominants ni dominades, sense opressors ni oprimides, procurem educar en un context de llibertat de rols, de consum responsable, de respecte als altres i de no discriminació. Donar l’oportunitat de jugar lliurement, sense imposar rols a través del joc, és un pas a fer per caminar cap a una igualtat real.

Juguem per educar-nos i ser lliures

Des de que naixem, el joc és un element essencial per al desenvolupament social i cognitiu; jugant ens construïm com a persones i ens definim respecte als altres, aprenem i ens posem a prova, i experimentem la vida adulta en un context de seguretat. Per no coartar aquest desenvolupament, l’entorn ha d’oferir recursos diversos i llibertat d’acció.

 

 • Respectem l’entorn i potenciar el coneixement del medi ambient, fomentant l’observació, la perseverança i la constància, per exemple, amb un petit hort per cultivar a casa.
 • Fem jocs de Cooperació per estimular el treball en equip, la capacitat de col·laboració i ajuda mútua, el respecte per l’altre, l’empatia, la solidaritat i la inclusió.
 • Experimentem amb la ciència, per estimular el pensament científic, la lògica i la curiositat.
 • Innovem i construïm el món que ens envolta, estimulant la concentració, desenvolupant imaginació i equilibri, i apropant els infants al món de la geometria.
 • Llegim i creem històries en les que infants i joves poden conèixer realitats diferents a les pròpies i posar-se en el lloc de mil personatges, treballant l’empatia i la reflexió. Vestim-nos i pintem-nos la cara per representar rols diversos que ens apropin a altres móns.
 • Gaudim de l’aire lliure, fomentant la cooperació, el joc lliure i la coeducació.

Triem joguines no sexistes ni violentes

Per Nadal la societat i els seus mitjans de comunicació intenten imposar-nos un consum excessiu i sovint poc responsable. Aturem-nos a reflexionar i ajudem als nostres infants a qüestionar i desenvolupar el pensament crític davant els missatges publicitaris.

 • Revisem estereotips: les joguines no són sexistes, ho és la mirada i la selecció que en fem els adults. Sovint els infants demanen joguines estereotipades pel seu gènere perquè és el que han vist als anuncis que han de desitjar. Evitem els estereotips i oferim diferents possibilitats per afavorir un joc més lliure.
 • Qüestionem catàlegs i anuncis de joguines: alguns països han prohibit la publicitat adreçada als infants perquè per captar la seva atenció sol ser molt agressiva. La publicitat imposa estereotips de gènere amb els que nenes i nens s’emmirallen. Evitem exposar-los a massa publicitat o procurar ser al seu costat per interpretar juntes els missatges publicitaris, ajudant-les a tenir opinió pròpia i a ser crítiques.
 • Evitem joguines violentes: els infants estan exposats a una gran quantitat d’estímuls violents, la majoria associats al gènere masculí, i creixen amb la idea que un home atractiu i amb èxit ha de ser agressiu, violent i controlador. I la societat proporciona certa permissivitat a les conductes agressives dels nois des de la infantesa. Busquem jocs no violents per fomentar valors com el respecte, l’empatia, la cura, la solidaritat i la cooperació. Revisem bé l’etiquetatge per edats i tipus de contingut dels videojocs, i evitem regalar videojocs violents o etiquetats per una edat superior a la de l’infant.
 • Evitem joguines que cosifiquen les nenes: Cosificar la dona és tractar-la com a objecte, sense dignitat com a ésser humà, qualificant-la per la seva bellesa i passivitat. Estoigs de maquillatge, disfresses sexys i nines amb proporcions irreals, contribueixen a que les nenes es percebin com objectes de desig. La cosificació és una forma de violència masclista que costa d’identificar perquè està molt normalitzada socialment, però que genera problemes de salut, socials, físics i psicològics. Busquem joguines que ajudin a les nenes a desenvolupar la seva personalitat de forma saludable, real i no sexista, i a construir el seu propi concepte de dona. I nines que trenquin aquests estereotips, sense maquillatge ni accessoris de bellesa, amb capacitats i característiques físiques diferents i amb oficis i aficions diverses.

Eduquem els nens i nenes en el respecte, l’equitat i la coeducació i fem possible que juguin per ser lliures.

Alguns recursos

Famílies, ja arriben els casals d’hivern!
Us adjuntem les   següents propostes:

El Micaquer: adreçat a nens/es de P3 a 6è.
Dates: 23, 24 ,27, 30 i 31 de desembre de 2019  i 2, 3 i 7 de gener del 2020
Lloc: Escola Jungfrau (sempre que hi hagi un mínim de 15 alumnes).
Horari: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Servei d’acollida i menjador de 8- 9 h i de 13 a 14 h.
El nens podran dur carmanyola per dinar i escalfar el menjar al microones amb supervisió.
Informació i  formulari al web www.elmicaquer.com. Més informació a elmicaquer@gmail.com

Àmbit Escola: adreçat a nens/es de P3 a 6è.
Dates : 23, 24 ,27, 30 i 31 de desembre de 2019  i 2, 3 i 7 de gener del 2020
Lloc: Escola Artur Martorell
Horari: 9 a 14h i 15 a 17h
Acollida matinal de 7:45 a 9 h. Hi ha trasllat per les famílies que ho sol·licitin des de l’Escola Jungfrau fins l’Artur Martorell.
Informació i  formulari al web www.ambitescola.cat

Animeu-vos i feu les inscripcions ara!

Si teniu qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça electrònica casals.afa@escolajungfrau.net .

El dia 12 de novembre, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

MARATÓ

Ja s’acosta una nova edició de la Marató, aquest any destinada a recollir fons per la investigació de les malalties minoritàries.

Es volen mantenir la realització de tallers, la rifa i el bar solidari per a la recaptació de diners.

Com es habitual, cal comunicar la necessitat de voluntaris per al muntatge i recollida de les activitats.

 

RECOLLIDA SIGNATURES

Es vol fer pressió per la manca de manteniment i reparació de les instal·lacions del centre, principalment, de la il·luminació del pati gran.

Les reclamacions han d’anar dirigides cap a l’Ajuntament i cal avaluar quins mecanismes/vies s’han d’utilitzar.

 

FAMÍLIA ESCOLA TALLERS i ACTIVITATS 19-20

Referent al taller d’higiene postural dirigit als alumnes de 3r, ja està assegurat. Només cal conèixer la data que fixa la direcció de l’escola.

L’activitat del Joventut de Badalona ha deixat d’aparèixer al web del club. La comissió es possarà en contacteamb el club per verificar que continua vigent i, en cas afirmatiu, es proposa fer-ho amb els alumnes de 6è.

La comissió segueix treballant per trobar eines perquè els alumnes tractin l’assetjament sexual a les aules.

 

MENJADOR

Presentació dels nous integrants de la comissió i introducció del nou curs.
L’empresa ÀMBIT es va adreçar a les famílies en una reunió, el passat mes d’octubre, i es van exposar les diferents problemàtiques o diferències existents amb l’empresa.

 

NOVA COMISSIÓ

Es vol treballar en una nova comissió que treballi l’equitat i la defensa de gènere. Hi ha diverses voluntàries en el projecte i encara s’han de definir les línies de treball.


Dissabte, 16 de novembre, es va fer una xerrada a Barcelona al voltant de la temàtica que vol treballar la nova comissió a la qual es va assistir. Ara, cal conèixer les diferents línies d’actuació que se’n poden extreure. 

 

DIVERSOS

Cal destacar la necessitat de buscar relleus en diverses comissions en què molts dels participants són mares d’alumnes de 6è (festes, formació de pares, marató, etc).

L’AFA vol treballar en diferents accions per a la transparència de l’associació (obrir el dia a dia de la seva gestió, reunions, etc.).

Cal implicar a totes les famílies i promoure la necessitat de col·laboració per part de tots en la mesura que a cadascú li sigui possible.

Es un bé de tots i per tots els nostres fills.

La reunió s’acaba a les 21:30

Benvolgudes famílies,

Les últimes setmanes hem patit l’avaria dels focus que il·luminen les pistes esportives de la nostra escola. Tots estem molt indignats per aquest greuge que estan patint els nostres fills i filles, ja que quan marxa el sol, cap a les 17.30 és impossible continuar l’activitat extraescolar a la pista.

Aquest comunicat pretén actualitzar la informació dels passos que estem donant per restablir, com abans millor la normalitat al servei.

 • Les pistes són de titularitat municipal i és l’Ajuntament de Badalona l’encarregat del manteniment. La direcció de l’escola i l’AFA hem estat comunicant-nos des de fa unes tres setmanes amb els responsables per reparar-ho.
 • Finalment la setmana passada vam poder situar a l’agenda de manteniment aquesta reparació i el dia 26 de novembre va venir un tècnic de manteniment a mirar-ho. Va valorar que era un tema de potència contractada i va donar unes indicacions al coordinador de les extraescolar, que vam seguir. El problema persisteix.
 • El dia 27 de novembre hem tornat a parlar amb manteniment de l’Ajuntament de Badalona i ens comuniquen que al llarg del dia passarà un altre cop el tècnic de manteniment per reparar-ho.

Han sortit moltes iniciatives de queixa, que entenem que busquen mobilitzar l’Ajuntament per solucionar el nostre problema amb les llums. Per a l’AFA és important que tothom senti que fa el que necessita per col·laborar amb la causa col·lectiva, que afecta a les noies i nois que fan servir el pati. Igualment pensem que ja s’ha iniciat l’actuació i malgrat ho estem patint, esperem que es solucioni aviat.

Si l’averia persisteix més dies valorarem conjuntament amb la direcció la possibilitat de buscar alternatives per tenir llum al pati.

AFA

25 de novembre, Dia internacional contra la violència vers les dones

En el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrat a Colòmbia el 1981, les dones van denunciar la violència de gènere en l’àmbit domèstic i la violació i l’assetjament sexual en l’àmbit dels governs, incloent-hi la tortura i els abusos que patien moltes presoneres polítiques. 

Es va escollir aquest dia per commemorar el violent assassinat de les germanes i activistes polítiques Minerva, Patria i Maria Teresa Mirabal, assassinades per la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República Dominicana el 25 de novembre de 1960. Elles simbolitzen la lluita i la resistència per al moviment popular i feminista.

 

Per a què serveixen els Dies Internacionals?

Per sensibilitzar a totes les persones sobre temes com els drets humans, el desenvolupament sostenible o la salut i per cridar l’atenció dels mitjans de comunicació perquè facin més visibles a l’opinió pública aquests problemes. 

Tenen el doble objectiu de pressionar els governs a prendre mesures i d’informar la ciutadania perquè conegui millor la problemàtica i exigeixi als seus representants que actuïn.

 

Què podem fer des de l’escola?

La violència contra dones i nenes és una expressió més de l’estructura patriarcal que busca socialitzar-nos en la por, el control i la submissió. Cal treballar més juntes que mai per fer visible la violència masclista i eliminar-la de tots els àmbits socials, públics i privats. 

Des de l’AFA de la nostra escola volem treballar en l’eradicació d’estereotips per prevenir i eliminar aquesta violència i caminar cap a una educació d’igualtats reals, t’hi apuntes?

Si et preocupa la discriminació i busques un projecte d’igualtats i consciència social, contacta amb l’AFA.