AFA


Qui som i què fem

L’AFA sóm totes les famílies dels alumnes de la Jungfrau i la nostra participació és important per contribuir al bon desenvolupament de l’educació dels nostres fills. Ens organitzem a través de COMISSIONS i GRUPS DE TREBALL.

T’estem esperant!!!     PARTICIPA

Les activitats que gestiona i porta a terme l’AFA són possibles gràcies a la iniciativa, a l’empenta i al desig de millora de les persones que en formen part. Amb la seva dedicació, pràcticament diària durant el curs escolar, i també durant les setmanes d’abans de l’inici del curs i després de la finalització del curs, garanteixen que els nostres nens i nenes puguin gaudir d’entreteniments i elements educatius extraordinaris, i que les famílies n’estiguin informades i puguin també accedir a cursos o xerrades formatives i informatives.
Participem amb la FAPAC, FAMPAS Badalona, Badalona es mou i la Diada ensenyament públic.
 
La quota de l’AFA es reparteix aproximadament així:
 

Hem elaborat un reglament de règim intern i pots consultar els Estatuts aquí, però et resumim les funcions dels membres electes:

Presidència:

 • Dirigir i representar legalment l’associació.
 • Presidir i dirigir els debats.
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

Tresorer/a:

 • Custòdia i el control dels recursos de l’associació
 • Elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 • Portar un llibre de caixa.
 • Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 • Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a
 • Ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi

El secretari/ària:

 • Custodiar la documentació de l’associació
 • Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions
 • Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar
 • Portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Les comissions o grups de treball

 • La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
 • La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

La composició de la junta electa actual és:

 • Presidència: Esteve Torregrossa 
 • Vicepresidència: Sonia Martín 
 • Secretaria: Àlex Saldes
 • Tresoreria: Estel Grífol

NOTÍCIES

Benvolgudes famílies,

Us fem arribar informació relacionada amb la situació actual:

 • Quadre resum davant de casos sospitosos de COVID:

 • Quan han de portar mascareta a l’escola?

En els alumnes d’Educació infantil (de 3 a 6 anys) l’ús de la mascareta no és obligatori a l’aula, tot i que és recomanable. En els espais comuns i quan no es pot assegurar la distància mínima de seguretat entre diferents grups, sí que l’han de portar. També l’han de portar en les activitats extraescolars excepte el moment de berenar.

De 1r a 6è de primària (de 6 a 12 anys) i durant les primeres dues setmanes de curs l’ús de mascareta serà obligatori, també quan s’estigui amb el grup de convivència dins de l’aula.  També l’han de portar en les activitats extraescolars excepte en el moment de berenar.

L’ús de la mascareta ve marcat pels protocols de Salut i les instruccions del departament d’Educació a l’escola. Segons la situació epidemiològica de cada moment, l’Escola i/o el Departament de Salut poden canviar aquestes directrius o ampliar-ne l’ús.

 • Què hem de fer fora de l’escola?

Recordeu que totes les mesures que es prenen amb els infants a l’escola necessiten de la nostra responsabilitat fora: al parc, a les entrades i sortides i amb els contactes externs, per a què segueixin protegits.

 • Per què les famílies han de portar el gel hidroalcohòlic? Quin ús se’n fa?

El rentat de mans és una de les mesures més eficaces per combatre el contagi de la Covid. El rentat amb aigua i sabó és el més recomanable, no obstant, la situació i quantitat de lavabos a l’escola no fan possible que tot l’alumnat pugui dur a terme el rentat de mans d’aquesta manera. Per aquest motiu, els alumnes fan servir el gel hidroalcohòlic a l’arribada i a la sortida de l’escola, abans i després d’anar al lavabo i al pati.

El departament d’Educació no ha facilitat una partida específica per al subministrament de gel hidroalcohòlic a les escoles. Amb els recursos extres que s’han dotat, l’escola ha prioritzar altres necessitats com la preparació de les aules per acollir els nous grups creats per reduir el nombre d’alumnes en una mateixa classe.

 • Es faran sortides, casals i colònies aquest curs?

Sí, l’AFA i l’escola han previst mantenir les colònies, casals i sortides complint la normativa de seguretat Covid. Sempre i quan la situació epidemiològica i les mesures preses per les autoritats ho permetin.
Si no es fan, el destí de les quotes pagades es decidirà en l’Assemblea de l’AFA.

També un deixem un document amb les preguntes freqüents respecte als canvis d’aquest curs.

El despatx de l’AFA tornarà a obrir el dilluns 14 de setembre de dilluns a dijous de 15:00 h a 18:30 h.

 • De 15:00 h a 17:00 h l’atenció serà exclusivament telefònica.
 • De 17:00 h a 18:30 h es farà atenció presencial amb cita prèvia en els casos en què sigui estrictament necessari.

Per altra banda, sempre podeu utilitzar la bústia web per fer-nos arribar els vostres comentaris, suggeriments, propostes…

Benvolgudes famílies,

Esperem que estigueu bé i que hagueu pogut gaudir de l’estiu.

Des de la junta, després de tot l’estiu treballant amb les coordinacions dels casals, les extraescolars, de fer reunions amb direcció, l’ajuntament, el consell escolar…, encarem la tornada a l’escola!

Us fem arribar una infografia de com es decidirà el protocol per la Covid-19 a la Jungfrau. Us informarem de qualsevol novetat.

La quota de l’AFA no es cobrarà fins a nou avís d’acord amb la situació en què ens trobem, com a conseqüència de l’aturada de l’activitat econòmica i del funcionament escolar.