AFA


Qui som i què fem

L’AFA sóm totes les famílies dels alumnes de la Jungfrau i la nostra participació és important per contribuir al bon desenvolupament de l’educació dels nostres fills. Ens organitzem a través de COMISSIONS i GRUPS DE TREBALL.

T’estem esperant!!!     PARTICIPA

Les activitats que gestiona i porta a terme l’AFA són possibles gràcies a la iniciativa, a l’empenta i al desig de millora de les persones que en formen part. Amb la seva dedicació, pràcticament diària durant el curs escolar, i també durant les setmanes d’abans de l’inici del curs i després de la finalització del curs, garanteixen que els nostres nens i nenes puguin gaudir d’entreteniments i elements educatius extraordinaris, i que les famílies n’estiguin informades i puguin també accedir a cursos o xerrades formatives i informatives.
Participem amb la FAPAC, FAMPAS Badalona, Badalona es mou i la Diada ensenyament públic.
 
La quota de l’AFA es reparteix aproximadament així:
 

Hem elaborat un reglament de règim intern i pots consultar els Estatuts aquí, però et resumim les funcions dels membres electes:

Presidència:

 • Dirigir i representar legalment l’associació.
 • Presidir i dirigir els debats.
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

Tresorer/a:

 • Custòdia i el control dels recursos de l’associació
 • Elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 • Portar un llibre de caixa.
 • Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 • Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a
 • Ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi

El secretari/ària:

 • Custodiar la documentació de l’associació
 • Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions
 • Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar
 • Portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Les comissions o grups de treball

 • La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
 • La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

La composició de la junta electa actual és:

 • Presidència: Esteve Torregrossa 
 • Vicepresidència: Sonia Martín 
 • Secretaria: Àlex Saldes
 • Tresoreria: Estel Grífol

NOTÍCIES

Famílies,

Us recordem les formacions de l’Ajuntament de Badalona programades per la setmana vinent:

Podeu descarregar aquí el programa sencer.

Pautes per a la inscripció:
• Per participar al Programa cal emplenar un formulari de registre en línia.
• Per participar a les activitats, cal fer inscripció en línia.

Hola famílies!

Us adjuntem les següents propostes per al casal d’hivern:

Àmbit Escola: adreçat a nens/es de P3 a 6è.

Dates del 22 al 28 i del 28 al 31 de desembre de 2020. 4, 5, i 7 de gener de 2021.

Lloc: Escola Artur Martorell

Horari: 9 a 14 h i 15 a 17 h

Acollida matinal de 7:45 a 9 h. Hi ha trasllat per les famílies que ho sol·licitin des de l’Escola Jungfrau fins a l’Artur Martorell (sempre que hi hagi un mínim de 15 alumnes).

Menjador: 14 a 15 h

Informació i formulari al web www.ambitescola.cat

 

El Micaquer: adreçat a nens/es de P3 a 6è.

Dates: del 22 al 24 de desembre de 2020.

Lloc: Escola Jungfrau (sempre que hi hagi un mínim de 15 alumnes).

Horari: de 9 a 13 h

Menjador: 13 a 15h

Servei d’acollida: matinal de 8 a 9 h i migdia de 13 a 14 h

El nens podran dur carmanyola per dinar i escalfar el menjar al microones amb supervisió.

Informació i formulari al web www.elmicaquer.com. Més informació a elmicaquer@gmail.com

 

 

Animeu-vos i feu les inscripcions ara!

 

Si teniu qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça electrònica casals.afa@escolajungfrau.net.

 

Benvolgudes famílies,

Moltes gràcies a totes les famílies per l’assistència a la vostra assemblea.

Ens plau informar-vos que els punts de l’assemblea es van aprovar per unanimitat. Valorem molt la participació que hi va haver i les aportacions que es van fer. Prenem nota de totes elles per a poder seguir desenvolupant aquesta tasca amb tota la il·lusió de sempre!

Us animem a participar activament a aquelles comissions que més us interessin, com també a seguir generant el clima de millora constant que permet a l’associació adaptar-se als nous reptes i a seguir apostant per una educació pública i de qualitat.

Salutacions,

#AssembleaJungrau #JungfrauSegura #femescola

 

El dia 10 de novembre, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

PROJECTE ESCOLA

Hi ha dues àrees principals que es volen potenciar: el reforç del material tecnològic i la renovació material esportiu, el material durant aquest curs no es comparteix amb les activitats extraescolars per seguir les mesures anti-COVID.

DISFRESSES
Seguint amb un tema de l’anterior reunió de l’AFA, les disfresses que hi ha actualment a la ludoteca corresponen a una donació. S’utilitzaran els excedents de disfresses de la jornada d’intercanvi de l’any passat per renovar-les. 


CONSELL ESCOLAR

L’actuació de les entrades i sortides al centre està resultant molt satisfactòria, la puntualitat s’està seguint per tota la comunitat educativa del centre, segons apunta el claustre.

Les substitucions puntuals del professorat estan sent difícils de cobrir, a l’escola hi ha 3 persones per donar aquest servei.

S’ha prorrogat un any l’elecció dels nous representants del Consell davant la dificultat de fer el procediment amb normalitat.

 

RESUM REUNIÓ FAMPAS

Es tornar a destacar la necessitat de nous voluntaris de cara a la renovació dels càrrecs de la Junta prevista pel febrer del 2021.

FAMPAS va enviar una enquesta a les AFAs i Direccions dels centres de Badalona per conèixer l’estat dels serveis adoptats anti-COVID, principalment serveis de neteja i agents cívics.

Es va parlar força de la Jornada Continua, hi ha molts centres interessats. Van exposat el cas del centre PABLO PICASSO on el resultat de les votacions va ser del 89% a favor de la Jornada, però el Departament d’Ensenyament ho ha denegat.

 

CAMINS

FAMPAS va organitzar una reunió específica per tractar la gestió dels accessos als centres, s’ha sol·licitat una reunió amb la Regidora d’Educació per iniciar una campanya de sensibilització del transport privat. De la mateixa manera es vol aclarir les funcions dels agents cívics a les entrades i sortides dels centres.

Finals de novembre, s’organitzarà una nova taula de treball de mobilitat.

 

MARATÓ

Es comença a fer difusió i recaptació de donacions de la Jornada de la Marató durant aquest mes.

La Rifa es farà en directe des de l’escola, l’11 de desembre, i es detallarà el procediment per recollir els lots amb la mesures de seguretat adients per evitar qualsevol risc.

 

TORN PARAULES

Es proposa actualitzar les jornades d’educació vial a l’escola.

Jornada Continua segueix avançant, la plataforma farà un sondeig a la comunitat educativa.