AFA


Qui som i què fem

L’AFA sóm totes les famílies dels alumnes de la Jungfrau i la nostra participació és important per contribuir al bon desenvolupament de l’educació dels nostres fills. Ens organitzem a través de COMISSIONS i GRUPS DE TREBALL.

T’estem esperant!!!     PARTICIPA

Les activitats que gestiona i porta a terme l’AFA són possibles gràcies a la iniciativa, a l’empenta i al desig de millora de les persones que en formen part. Amb la seva dedicació, pràcticament diària durant el curs escolar, i també durant les setmanes d’abans de l’inici del curs i després de la finalització del curs, garanteixen que els nostres nens i nenes puguin gaudir d’entreteniments i elements educatius extraordinaris, i que les famílies n’estiguin informades i puguin també accedir a cursos o xerrades formatives i informatives.
Participem amb la FAPAC, FAMPAS Badalona, Badalona es mou i la Diada ensenyament públic.
 
La quota de l’AFA es reparteix aproximadament així:
 

Hem elaborat un reglament de règim intern i pots consultar els Estatuts aquí, però et resumim les funcions dels membres electes:

Presidència:

 • Dirigir i representar legalment l’associació.
 • Presidir i dirigir els debats.
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

Tresorer/a:

 • Custòdia i el control dels recursos de l’associació
 • Elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 • Portar un llibre de caixa.
 • Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 • Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a
 • Ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi

El secretari/ària:

 • Custodiar la documentació de l’associació
 • Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions
 • Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar
 • Portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Les comissions o grups de treball

 • La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
 • La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

La composició de la junta electa actual és:

 • Presidència: Esteve Torregrossa 
 • Vicepresidència: Sonia Martín 
 • Secretaria: Àlex Saldes
 • Tresoreria: Estel Grífol

NOTÍCIES

Benvolgudes famílies!

L’AFA és l’associació que representa les famílies dins de la comunitat educativa. Organitza, durant tot el curs, activitats extraescolars, casals, xerrades per a les famílies, socialització de llibres i coordina, juntament amb l’escola, altres qüestions que tinguin a veure amb la comunitat educativa.

Això és possible gràcies a les persones que formen les comissions i la Junta que, de manera voluntària, dediquen el seu temps personal a participar i fer que tot això funcioni. Ens reunim un cop al mes per posar en comú i poder estar assabentats de les novetats de la comunitat educativa i les activitats que es realitzen.

Formar part d’una comissió et dona l’oportunitat de participar activament en qüestions relacionades amb l’escola, i formar part d’aquesta xarxa que fa possible moltes de les activitats que es realitzen fora de l’horari lectiu. 

Les comissions son dinàmiques i estan en continu moviment de participants, bé perquè els infants ja no hi són a l’escola, o bé perquè aquesta dedicació no sempre és compatible amb el moment personal de cadascú. És per això que contínuament necessitem mans. 

Si has pensat mai en voler participar amb l’AFA, no dubtis a enviar un correu explicant en quina comissió t’agradaria col·laborar. Ara mateix estem buscant voluntaris i voluntàries per:

 • Serveis externs- Extraescolars: Mantenir contractes, donar informació a les famílies, buscar noves activitats…
 • Esdeveniments: Tot i que l’època en què vivim no és possible fer festes dintre l’escola, potser tens alguna idea per engrescar les famílies i poder realitzar algun esdeveniment amb les mesures COVID adients
 • Socialització: Amb la teva participació es podria realitzar la socialització de material, facilitant la compra i distribució del material als infants
 • Verda-Camins: Necessitem estar actualitzats del moviment de camins escolars a Badalona i poder participar com escola a les diferents activitats que es realitzen per visualitzar aquesta necessitat
 • Món educatiu- Formació a les famílies: Buscar programes de formació per les famílies, ja siguin públiques o privades, fer difusió…

Segur que la teva incorporació pot ser de gran ajuda. Envia’ns un correu a: afa@escolajungfrau.net

Moltes gràcies.

La Junta de l’AFA

 

El dia 21 de setembre, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants

MENJADOR

 • El servei de menjador compta amb uns 250-260 alumnes de mitjana, es manté les xifres del curs anterior.
 • P3,P4 i P5 continuem amb la metodoligia del curs anterior, dinant a les aules.
 • P3 fan migdiada.
 • En aquests moments la higiene dental està restringida pel tema de la COVID19, per normativa del Departament d’Educació.
 • La resta dels grups d’alumnes segueixen amb grups separats i amb mascareta.
 • La empresa Àmbit s’ha reunit amb la direcció del centre per a la reorganització d’espais del centre i la millora del servei. 
 • Fa uns dies s’ha produït la presentació dels monitors d’Àmbit a les famílies amb un vídeo.

TROBADA DE l’AFA AMB DIRECCIÓ

S’han tractat diferents temes relacionats amb l’inici del curs i projectes pendents:

 • Projecte escola: la compra d’ordinadors i material esportiu ja està en marxa.
 • Extraescolars: s’ha fet la inscripció de la Piscina (Ajuntament) amb les places facilitades.Música (Palau), segueix en converses per definir-ho amb Àmbit Escola.
 • Socialització: la socialització de material d’inici de curs per al curs vinent s’explicarà en l’Assemblea Ordinària.
 • Coordinació amb Comissió de Serveis Externs (menjador, casals i extraescolars) de la  posada en marxa del curs.
 • Patis: reunió amb la Regidoria d’Educació per a demanar reformes i manteniment dels espais del pati (Projecte Milanta, recalificació del vial, manteniments de ciment,  tanques i pintura de l’escola, especialment del pati de primària). 
 • L’entrada de famílies a l’escola està restringit. S’espera que això pugui canviar segons indicacions del Departament d’Educació.
 • Espai estudi: malentés entre algunes famílies perqué l’espai d’estudi ja no existeix. Es va elaborar un protocol per atendre-les i donar-lis una solució fins que es poguessin organitzar.
 • Camins: ha quedat exempt de representant de la comissió. Hi ha pendent l’adhesió de l’escola a la revolta educativa per a la millora de la seguretat i fums als voltants dels centres (accions reivindicatives com talls de carrers).Es demanarà a les famílies ajuda per repintar zones de l’escola que estan envellides i que seran pintades pels alumnes. La pintura serà facilitada per l’escola, i part del material per la comissió.

TORN DE PARAULES

 • Ús de mascaretes dels alumnes. Només se l’ha poden treure si estan amb el seu grup bombolla, en cas d’extraescolars amb diferents grups han de mantenir la mascareta. Això segueix les pautes del Departament d’Educació.
 • Propera reunió cal preparar el PLA de TREBALL de cada comissió i preparació de la sol·licitud del pressupost.
 • Referent al Consell Escolar, en principi s’hauria de fer renovació de càrrecs dura, estem oberts a portar temes a debat.

Benvolgudes famílies,

Ja el tenim aquí! Comença el nou curs.

Benvingudes les noves famílies, bentornats tots i molta sort als que comenceu una nova aventura a l’institut.

A l’AFA ja ho tenim tot a punt! Us animem a participar-hi a través de les diferents comissions i grups de treball, de les reunions de treball mensuals, que són obertes a tothom, i de l’assemblea general que farem a mitjans del primer trimestre on es presenten els pressupostos, la memòria de tot el que s’ha fet el curs anterior i els projectes de cara al curs vigent.

PARTICIPA!

 


Aquest curs hem patit les incomoditats de les mesures de prevenció i la incertesa dels confinaments. Però un cop s’esvaeix la boira que provoquen aquests moments, hem de dir que hem tingut una escola segura. Des de primera hora amb l’acollida fins a les últimes extraescolars, durant l’horari lectiu i en les relacions amb les famílies hem mantingut el funcionament al màxim de les possibilitats, i això vol dir que la comunitat educativa hem estat a l’alçada. Un sincer agraïment a les famílies, l’equip docent i administratiu, les persones que han mantingut l’higiene a l’escola en tot el seu horari i a les monitores, entre tots i totes ho hem aconseguit.

Us deixem la memòria del curs per a que la consulteu. Restem com sempre oberts per continuar construïnt l’escola des de l’AFA Jungfrau.

Salut!

Memòria 20-21

 

Estimades famílies,

moltíssimes gràcies per respondre i interessar-vos per les qüestions de l’AFA. L’enquesta és una eina més per establir contacte amb les sensibilitats dins de l’Associació i incorporar algunes bones idees a les accions del següent curs.

Esperem que amb el nou curs poguem ampliar les accions que porta a terme l’AFA, com les festes i altres accions. Per poder dur a terme totes aquestes iniciatives, les famílies sòcies sou usuàries i organitzadores a la vegada, a través de les comissions perquè funcioni tot aquest engranatge. Us animem tant a les persones que heu dit estar interessades en participar, com a la resta de famílies, a implicar-vos en l’organització de l’AFA.

Podeu informar-vos de tot a través dels canals; web, facebook, twitter, instagram, Telegram. També trucant directament al telèfon de l’AFA 933840408 i a través dels whatsapp de classe.

Amb els millors desitjos. Podeu consultar els resultats en aquest enllaç 

 

AFA Jungfrau