AFA


Qui som i què fem

L’AFA sóm totes les famílies dels alumnes de la Jungfrau i la nostra participació és important per contribuir al bon desenvolupament de l’educació dels nostres fills. Ens organitzem a través de COMISSIONS i GRUPS DE TREBALL.

T’estem esperant!!!     PARTICIPA

La quota de l’AFA es reparteix aproximadament així:
 
Les activitats que gestiona i porta a terme l’AFA són possibles gràcies a la iniciativa, a l’empenta i al desig de millora de les persones que en formen part. Amb la seva dedicació, pràcticament diària durant el curs escolar, i també durant les setmanes d’abans de l’inici del curs i després de la finalització del curs, garanteixen que els nostres nens i nenes puguin gaudir d’entreteniments i elements educatius extraordinaris, i que els pares i mares n’estiguin informats i puguin també accedir a cursos o xerrades formatives i informatives.

Participem amb la FAPAC, FAMPAS Badalona, Badalona es mou, la Diada ensenyament públic.

Hem elaborat un reglament de règim intern i pots consultar els Estatuts aquí, però et resumim les funcions dels membres electes:

Presidència:

 • Dirigir i representar legalment l’associació.
 • Presidir i dirigir els debats.
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

Tresorer/a:

 • Custòdia i el control dels recursos de l’associació
 • Elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 • Portar un llibre de caixa.
 • Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 • Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a
 • Ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi

El secretari/ària:

 • Custodiar la documentació de l’associació
 • Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions
 • Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar
 • Portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Les comissions o grups de treball

 • La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
 • La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

La composició de la junta electa actual és:

 • Presidència: Esteve Torregrossa 
 • Vicepresidència: Sonia Martín 
 • Secretaria: Àlex Saldes
 • Tresoreria: Estel Grífol

NOTÍCIES

Benvolgudes famílies,

Des del departament d’esports de l’Ajuntament de Badalona ens comuniquen que la caldera de la piscina municipal no funciona a ple rendiment i per tant no es pot assegurar un bon confort a nivell tèrmic però no s’anul·la el curset de demà dissabte. 

Una vegada més, es posa de manifest la manca d’inversió de l’Ajuntament en el manteniment de les instal·lacions de la nostra ciutat.

Sentim les molèsties que això pugui ocasionar.

Amb la voluntat que tingueu la màxima informació us traslladem les accions que s’han fet per resoldre el problema de l’enllumenat:

En una segona visita de manteniment s’ha valorat que la instal·lació del nou comptador fa que quan la potència de consum arriba a un consum, el comptador talla el subministrament com a mesura de estalviament.

1. Es parla amb l’Ajuntament per demanar que canviïn el consum contractat o el comptador. No és possible.

2. S’opta diferentes mesures per què no salti el contador. sembla que no hi ha una causa-efecte i cada dia és diferent.

3. Ens plantegem alternatives que puguin solucionar temporalment el problema, amb l’intenció que siguin viables i es parla amb l’oficial de l’escola, la direcció, àmbit escola i l’AFA.

– Fanals temporals no és possible per la potència contractada, saltaria igual.

– Canviar bombetes per bombetes leds. Pendent de confirmació de l’Ajuntament

– Possibilitat de fer l’activitat en un altre espai municipal temporalment. No hi han espais.

Futures accions:
1. Esperar a que realmente canviïn les bombetes leds i disminueixi el consum i no salti, si és aquesta realment la causa.

2. Un partit de l’oposició farà una demanda al proper ple específicament per resoldre el nostre problema.

3. L’ AFA treballa conjuntament amb Àmbit Escola i amb Fampas per fer queixes conjuntes i tenir més força.

El dia 12 de novembre, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

MARATÓ

Ja s’acosta una nova edició de la Marató, aquest any destinada a recollir fons per la investigació de les malalties minoritàries.

Es volen mantenir la realització de tallers, la rifa i el bar solidari per a la recaptació de diners.

Com es habitual, cal comunicar la necessitat de voluntaris per al muntatge i recollida de les activitats.

 

RECOLLIDA SIGNATURES

Es vol fer pressió per la manca de manteniment i reparació de les instal·lacions del centre, principalment, de la il·luminació del pati gran.

Les reclamacions han d’anar dirigides cap a l’Ajuntament i cal avaluar quins mecanismes/vies s’han d’utilitzar.

 

FAMÍLIA ESCOLA TALLERS i ACTIVITATS 19-20

Referent al taller d’higiene postural dirigit als alumnes de 3r, ja està assegurat. Només cal conèixer la data que fixa la direcció de l’escola.

L’activitat del Joventut de Badalona ha deixat d’aparèixer al web del club. La comissió es possarà en contacteamb el club per verificar que continua vigent i, en cas afirmatiu, es proposa fer-ho amb els alumnes de 6è.

La comissió segueix treballant per trobar eines perquè els alumnes tractin l’assetjament sexual a les aules.

 

MENJADOR

Presentació dels nous integrants de la comissió i introducció del nou curs.
L’empresa ÀMBIT es va adreçar a les famílies en una reunió, el passat mes d’octubre, i es van exposar les diferents problemàtiques o diferències existents amb l’empresa.

 

NOVA COMISSIÓ

Es vol treballar en una nova comissió que treballi l’equitat i la defensa de gènere. Hi ha diverses voluntàries en el projecte i encara s’han de definir les línies de treball.


Dissabte, 16 de novembre, es va fer una xerrada a Barcelona al voltant de la temàtica que vol treballar la nova comissió a la qual es va assistir. Ara, cal conèixer les diferents línies d’actuació que se’n poden extreure. 

 

DIVERSOS

Cal destacar la necessitat de buscar relleus en diverses comissions en què molts dels participants són mares d’alumnes de 6è (festes, formació de pares, marató, etc).

L’AFA vol treballar en diferents accions per a la transparència de l’associació (obrir el dia a dia de la seva gestió, reunions, etc.).

Cal implicar a totes les famílies i promoure la necessitat de col·laboració per part de tots en la mesura que a cadascú li sigui possible.

Es un bé de tots i per tots els nostres fills.

La reunió s’acaba a les 21:30

Benvolgudes famílies,

Les últimes setmanes hem patit l’avaria dels focus que il·luminen les pistes esportives de la nostra escola. Tots estem molt indignats per aquest greuge que estan patint els nostres fills i filles, ja que quan marxa el sol, cap a les 17.30 és impossible continuar l’activitat extraescolar a la pista.

Aquest comunicat pretén actualitzar la informació dels passos que estem donant per restablir, com abans millor la normalitat al servei.

 • Les pistes són de titularitat municipal i és l’Ajuntament de Badalona l’encarregat del manteniment. La direcció de l’escola i l’AFA hem estat comunicant-nos des de fa unes tres setmanes amb els responsables per reparar-ho.
 • Finalment la setmana passada vam poder situar a l’agenda de manteniment aquesta reparació i el dia 26 de novembre va venir un tècnic de manteniment a mirar-ho. Va valorar que era un tema de potència contractada i va donar unes indicacions al coordinador de les extraescolar, que vam seguir. El problema persisteix.
 • El dia 27 de novembre hem tornat a parlar amb manteniment de l’Ajuntament de Badalona i ens comuniquen que al llarg del dia passarà un altre cop el tècnic de manteniment per reparar-ho.

Han sortit moltes iniciatives de queixa, que entenem que busquen mobilitzar l’Ajuntament per solucionar el nostre problema amb les llums. Per a l’AFA és important que tothom senti que fa el que necessita per col·laborar amb la causa col·lectiva, que afecta a les noies i nois que fan servir el pati. Igualment pensem que ja s’ha iniciat l’actuació i malgrat ho estem patint, esperem que es solucioni aviat.

Si l’averia persisteix més dies valorarem conjuntament amb la direcció la possibilitat de buscar alternatives per tenir llum al pati.

AFA