AFA


Qui som i què fem

L’AFA sóm totes les famílies dels alumnes de la Jungfrau i la nostra participació és important per contribuir al bon desenvolupament de l’educació dels nostres fills. Ens organitzem a través de COMISSIONS i GRUPS DE TREBALL.

T’estem esperant!!!     PARTICIPA

Les activitats que gestiona i porta a terme l’AFA són possibles gràcies a la iniciativa, a l’empenta i al desig de millora de les persones que en formen part. Amb la seva dedicació, pràcticament diària durant el curs escolar, i també durant les setmanes d’abans de l’inici del curs i després de la finalització del curs, garanteixen que els nostres nens i nenes puguin gaudir d’entreteniments i elements educatius extraordinaris, i que les famílies n’estiguin informades i puguin també accedir a cursos o xerrades formatives i informatives.
Participem amb la FAPAC, FAMPAS Badalona, Badalona es mou i la Diada ensenyament públic.
 
La quota de l’AFA es reparteix aproximadament així:
 

Hem elaborat un reglament de règim intern i pots consultar els Estatuts aquí, però et resumim les funcions dels membres electes:

Presidència:

 • Dirigir i representar legalment l’associació.
 • Presidir i dirigir els debats.
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

Tresorer/a:

 • Custòdia i el control dels recursos de l’associació
 • Elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 • Portar un llibre de caixa.
 • Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 • Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a
 • Ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi

El secretari/ària:

 • Custodiar la documentació de l’associació
 • Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions
 • Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar
 • Portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Les comissions o grups de treball

 • La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
 • La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

La composició de la junta electa actual és:

 • Presidència: Esteve Torregrossa 
 • Vicepresidència: Sonia Martín 
 • Secretaria: Mireya Nieto
 • Tresoreria: Estel Grífol

NOTÍCIES

Enguany, 71 nens i nenes de la ciutat s’han quedat SENSE CAP PLAÇA de 1r d’ESO. No hi ha lloc ni a centres públics ni concertats per una manca flagrant de planificació de l’administració.

Si no ens  mobilitzem, en breu, ens tocarà a tota la resta!

 

Què podem fer per ajudar a solucionar-ho?

 • Imprimeix i signa aquesta instància. (han de ser signades a mà o electrònicament, amb DNI electrònic. Si no, no valen). Les podeu donar als tutors de les aules, que les faran arribar a l’AFA.
 • Apunta’t a les mobilitzacions de què t’anirem informant.
 • Segueix @senseplacesbdn a Twitter, comenta i repiula.

Les famílies de 6è afectades treballen conjuntament amb les famílies de P3 afectades, també, per falta de places en algunes zones de Badalona.

Benvolgudes famílies!

El passat 25 d’abril es va enviar un qüestionari per què les famílies poguessin votar en què invertien els diners de l’import recuperat del robatori que va haver-hi al 2017-2018, amb l’import de 16.417,20€. Han participat un total de 139 persones i després de fer el recompte, el resultat ha estat el següent:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal i com vam explicar a l’assemblea, el resultat ha estat per rigorós ordre de propostes amb major puntuació fins arribar al pressupost dels 16.417,20€. La proposta 5 i la proposta 4 s’han descartat per excedir amb més de 500€ el pressupost esmenat anteriorment, quedant com a propostes guanyadores:

ZONA D’OMBRA A LA PISTA DE FUTBOL DE 80m2

ACONDICIONAMENT ACÚSTIC DEL MENJADOR

ROCÒDROM AL PORXO ESQUERRE

TRONCS D’EQUILIBRI PER AL PATI D’INFANTIL

 

La suma del pressupost de les quatre propostes serà de 16.519,81€ assumint l’AFA amb el pressupost ordinari 2021-2022, l’import de 102,61€ per poder dur-les a terme.

Esperem ben aviat començar a posar-les en marxa i poder gaudir d’aquestes noves infraestructures a l’escola.

La Junta de l’AFA

El curs 2017-2018 va produir-se un robatori a l’AFA d’un import en metàl·lic, que sumava una mica més de 16.000€, provinent del pagament de matrícules de piscina. Aleshores es va denunciar i es va votar a l’assemblea extraordinària eixugar-ho amb els fons estalviats de la nostra entitat.

El judici va sentenciar fermament que l’AFA recuperava l’import íntegre sostret. De tal manera, el passat mes de desembre del 2021, es va incorporar la quantitat de 16.417,20€ com a ingrés divers als pressupostos.

QUAN SERÀ L’ASSEMBLEA?

L’assemblea serà el proper dilluns 25 d’abril a les 20h del vespre en format online, amb la finalitat de poder explicar les diferents propostes on es poden invertir aquests diners.

COM ES VOTARÀ?

Després d’aquesta assemblea us farem arribar un qüestionari via google forms, que s’haurà d’omplir amb l’adreça electrònica on rebeu les informacions de l’AFA ja que és aquesta la que tenim registrada i amb la que podem fer la comprovació que les dades són correctes. El qüestionari quedarà obert durant les 72h posteriors a l’assemblea.

Un cop comptabilitzats els vots es procedirà a l’assignació de propostes per ordre rigorós de prioritats triades fins arribar al pressupost dels 16.417,20€.

 • Si la darrera proposta excedeix d’un valor inferior o igual a 500 €, l’AFA assumirà la despesa amb el pressupost del 2021-2022.
 • En el cas que la darrera opció triada sigui superior a aquesta quantitat es procedirà a assignar automàticament la següent proposta que entri dintre del pressupost esmentat anteriorment.

QUINES SON LES PROPOSTES?

 

 

 

 

 

 

 

→Propostes

Ara cal decidir en què s’inverteix! Ara és important la teva participació!

 

 

 

JUNTA AFA

Reivindiquem l’obertura de la biblioteca Can Casacuberta

A partir de la reivindicació sorgida a la nostra escola, l’afa anima a sumar esforços per a reivindicar l’obertura de la biblioteca central de Badalona.

La nostra biblioteca Can Casacuberta porta dos anys llargs tancada i sense dates d’obertura.

Ens preocupa aquest tema, perquè entenem que a més, d’un servei a la comunitat, recurs cultural i refugi climàtic , és també un recurs educatiu per a la nostra escola.

Aquesta iniciativa pretén visualitzar una falta de compromís de les administracions per l’educació i cultura.

Entenem que és prioritari qualsevol accés a la cultura i a l’educació.

Volem buscar fórmules creatives per a visualitzar aquest problema i incidir de manera directa en la reobertura de la Biblioteca Central de Badalona.

S’inicia un moviment reivindicatiu, que esperem sumi famílies, docents i altres AFA.

Rebreu per WhatsApp informació directa per a participar o si necessiteu més informació, podeu escriure a afa@escolajungfrau.net

#casacubertaobertaja

 

Junta AFA

El dia 15 de Març de 2022, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

 

APROVACIÓ ACTA FEBRER

Aprovació sense esmenes. 

 

CASAL PRIMAVERA

La comissió de casals ja ha rebut la informació dels casals de primavera que serà de l’11 al 14 d’abril. Aquesta setmana es comunicarà a les famílies i es penjaran els cartells informatius:

 • Casal de primavera d’Àmbit Escola es farà a l’escola Artur Martorell amb horaris i serveis habituals.
 • Casal de micaquer es faria a l’escola Jungfrau si surt un número mínim d’alumnes (aproximadament uns 15 alumnes) sense dinar ni tardes, si no es farà a l’escola Artur Martorell. La inscripció cal fer-la abans del 5 d’abril.

 

SUPORT A LA VAGA

L’AFA publicarà  el manifest del MUCE donant suport a la vaga.

 

FESTES

 • Festa de fi de curs:  es revisarà la normativa covid referent a l’accés de les famílies als patis de l’escola i, si ho permet i amb les mesures oportunes,  es planteja la realització de la festa de fi de curs tal i com es feia abans de la pandèmia.
 • Festa del badiu: han convidat a l’AFA per participar a la festa del badiu del mes de maig. La comissió de festes creu que requereix implicació de les famílies i actualment no ho poden asumir. 
 • Diada de l’educació pública: el dia 24 de març a les 18h es realitzarà la reunió informativa de la diada de l’educació pública.

 

CONSELL ESCOLAR

Les portes obertes van anar molt bé, es van fer tres grups de famílies interessades, aquest curs s’oferten 40 places degut a la reducció de places que s’ha implantat a p3 des del Departament. 

Es va traslladar al professorat les propostes d’inversions que hi havia des de l’AFA. En concret la de les ombres està pendent que l’ajuntament ens doni l’últim ok.

Es va comentar el projecte de plaques solar de la diputació: ben valorat pel centre i plantejat a l’ajuntament. Estem pendents de valoració tècnica per continuar-ne parlant.

 

INVERSIONS

Les comissions presenten algunes propostes que s’han treballat:

 • Ombreig de pistes: zona d’ombra a la pista de futbol de 80m2 amb la col·locació d’una vela tensoestàtica, permeable i desmuntable per import de 5.769€.
 • Estructura d’equilibri de troncs creuats:  estructura fixa de cinc troncs en equilibri pel pati d’infantil per import de 807€.
 • Insonorització del menjador: acondicionament acústic del menjador amb la instal·lació de plaques de diferents mides rectangulars i rodones que es situen al sostre del menjador i les parets per un import de 6233€.
 • Ukeleles i equip de so: en la línia que s’ha iniciat amb el projecte escola, es proposa acabar de completar el projecte ukeleles i equip de so mòbil que consta de 13 ukeleles més complements amb un preu aproximat de 445€ i dos equips de so mòbil de 300€ per poder realitzar activitats a l’exterior. S’emplaça a qué aquesta sigui una despesa d’una altra partida. 
 • Porxo dret (Espai relax): 1 grada de fusta o 2 taules exteriors per import de 1.440€.
 • Pèrgoles amb tendal plegable pel vial per import aproximat de 7.736,50 i jardineres de fusta amb gelosia (305€ per unitat).
 • Porxo esquerre (espai moviment): mural, rocòdrom i cautxú per import de 3.500€.
 • Tipi i túnel de bambú amb jardineres pel pati d’infantil per import de 2.560€.

Aquestes propostes es treballaran prèviament amb l’escola perquè siguin de consens. 

Es farà una assemblea extraordinària per tal de que les famílies votin les diferents opcions.

 

PASSWORD WEB

A l’última assemblea va sortir per majoria que les famílies volen que no es publiquin les fotos dels alumnes en obert  i que sigui necessari l’ús d’una contrasenya per poder-les visualitzar.

L’escola ha canviat la política de publicació de fotos a la web i publica un número més reduït de fotos seleccionades on surten els nens més de lluny, d’esquena o de perfil sense contrassenya. També, en alguns casos, es publiquen a través del classroom fotos i vídeos de les activitats.

Es sol·licitarà a l’escola que oficialitzi quina és la proposta de l’escola com a resposta a la votació de publicació de fotos amb accés restringit, entenent que el classroom és una eina ja instal·lada a l’escola que resol la demanda feta per les famílies.

 

El document d’’Autorització relativa als alumnes menors de 14 anys: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren.” del departament d’educació, identifica de forma diferenciada si s’autoritza la publicació de fotos/vídeos a Internet sense accés restringit o a la intranet amb accés restringit. S’analitzarà si la normativa indica que és necessari que les famílies reafirmin l’autorització signant cada any aquest document o només quan el nen s’inscriu a l’escola.